عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حالی که اعلام رکد صد در صد مخالف حضور دو تابعیتی ها در ایران…

تازه ها