وزیر امور خارجه کشور و سفرای ایران امروز صبح با آیت الله خامنه ای دیدار کردند.

تازه ها