رئیس جمهور در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

رئیس جمهور ارتباطات و فناوری اطلاعات را نماد تحول جوامع در حوزه تکنولوژی دانست و با بیان اینکه مقاومت در برابر فناوری…

تازه ها