کد خبر 13758

بانک مرکزی در راستای یکسان سازی نرخ ارز برخی بخشنامه ها را برای بخش های مختلفی که ارز با نرخ رسمی دریافت می کردند در نظر گرفته است براساس این بخشنامه ها متقاضیان ارز دانشجویی با رعایت برخی ضوابط می توانند نسبت به دریافت ارز با رعایت حدنصاب 15000 دلار سالیانه برای پرداخت شهریه و 1000 دلار ماهیانه اقدام کنند. دریافت این ارز منوط به مورد پذیرش بودن دانشگاه محل تحصیل از طرف وزات علوم و تحقیقات و وزارت بهداشت است.

به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد"، براساس اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص یکسان سازی نرخ ارز، ارز پرداختی  به دانشجویان معادل 15000 دلار است و بیشترین مبلغ ارزی که ماهیانه به دانشجویان تعلق می گیرد برابر 1000 دلاربرای دانشجو و 500 دلار برای هریکی از اعضای خانواده است. دارا بودن برخی شرایط دیگر نیز برای دریافت ارز دانشجویی لازم است از جمله تایید وزارتخانه های زیربط مثل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت برسد ضمن اینکه پرداخت ارز دانشجویی باید هرسال به تمدید وزارتخانه مذکور برسد . متولیان پرداخت این ارز بانک ملی و بانک سامان هستند.

از جمله شرایط عمومی که برای دریافت ارز مسافرتی لازم است، عبارتست از معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل، نداشتن طول مدت تحصیل بیش از حد مجاز و خروج قانونی از کشور در کنار سایر موارد است. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها