بعد از شکست طرح توافق ترزا می با اتحادیه اروپا در پارلمان بریتانیا

با شکست طرح توافق ترزا می با اتحادیه اروپا در پارلمان بریتانیا قیمت پوند شب گذشته کاهش شدیدی یافت اما در چند ساعت…

تازه ها