بر اساس اعلام جدیدترین قیمت رسمی 47 ارز کشورهای مختلف، نرخ ۱۶ ارز از جمله یورو و پوند افزایش یافت. همچنین نرخ رسمی…

تازه ها