قیمت جهانی دلار با تصمیم گیری جدید فدرال رزرو کاهش یافت.

تازه ها