کد خبر 12310

برای نخستین بار

مدیرکل راه آهن خراسان از افتتاح و عملیاتی شدن پروژه استقرار سامانه مدیریت ایمنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در ایستگاه راه آهن مشهد خبر داد

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، مدیرکل راه آهن خراسان گفت: این سامانه جهت افزایش ضریب ایمنی سیر قطارها، بر مبنای شناسایی خطرات عملیاتی با دخیل کردن نیروهای عمل کننده در شناسایی خطرات و بررسی راهکارهای مناسب جهت کاهش و رفع آنها اقدام می کند. 
محمدهادی ضیایی مهر افزود: رکن اصلی سامانه مدیریت ایمنی، ارزیابی و مدیریت ریسک است‌ و با حذف خطرات موجود در شبکه ضریب ایمنی در سامانه افزایش می یابد. ارزیابی خطرات در این شبکه با استفاده از متد بومی شده FMEA به ارزیابی ریسک با شاخصه ها و اولویتهای عددی انجام می شود. در واقع این اعداد به ما خواهند گفت که بزرگترین ریسکها کدامند و مجموعه عمل کننده متعاقبا بر آن اساس اقدامات کنترلی را تعریف می کنند. 
مدیرکل ایمنی و نظارت بر شبکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز در مراسم افتتاح این طرح گفت: راه آهن تنها وسیله ‌ای است که در شرایط بحرانی قابلیت فعالیت دارد لذا ایمنی و نگهداری خطوط و ابنیه فنی مهمترین اصل در سامانه حمل و نقل ریلی کشور است و در هیچ شرایطی نباید این اصل نادیده گرفته شود. 
خسرو رشیدی افزود: با توجه به تاکیدات مدیرعامل راه آهن در خصوص ایمنی حمل و نقل ریلی و اهمیت آن در کاهش حوادث و شناسایی خطرات عملیاتی استقرار سامانه مدیریت ایمنی در اداره کل راه آهن خراسان امروز عملیاتی شد. 
وی ادامه داد: هدف کلی این سامانه شناسایی ریسکها و ارایه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از آنها در راستای ایمن سازی حمل و نقل ریلی بوده و با توجه به تعدد تردد قطارهای مسافری و باری از محور خراسان حفظ و ارتقاء ایمنی سیر و حرکت یکی از نکات ضروری در راستای حفظ زیربناهای خطوط ریلی در این ناحیه است. 
12 درصد از مجموع 12 هزار و 500 کیلومتر خطوط شبکه ریلی کشور معادل هزار و 500 کیلومتر در خراسان رضوی قرار دارد. 
پارسال 24.5 میلیون مسافر از طریق خطوط راه آهن در ایران جا به جا شدند که سهم راه آهن خراسان از آن 12 میلیون مسافر بوده است 

 

منبع: ایرنا

ارسال نظر

تازه ها