رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حالیکه موضوع جلسه امروز این کمیسیون با رئیس اتاق اصناف و روسای اتحادیه های…

تازه ها