جعفر سبحانی با اشاره به پیگیری های وزیر ورزش از موافقت رئیس جمهور با واگذاری و خصوصی سازی دو باشگاه بزرگ پایتخت حرف زد.

تازه ها