سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات کشور ضمکن بیان اینکه دولت تا پایان امسال 20 هزار میلیارد تومان به فرهنگیان بدهکار می…

تازه ها