وزیر بهداشت به حضور فردی غیردانشجو در کلاس‌های دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واکنش نشان داد

تازه ها