خط 5 متروی تهران که دچار اختلال شده بود رفع مشکل شد و حرکت قطارها به حالت عادی برگشت.

تازه ها