با حمایت وزارت بهداشت و سرمایه‌گذاری بانک ملت

رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سخنانی گفت بیمارستان «مهدی کلینیک» که زیر مجموعه بیمارستان امام خمینی است و…

تازه ها