وزیر ارتباطات در شیراز از اختصاص ۳۵ میلیارد تومان برای تکمیل پوشش اینترنتی روستاها خبر داد.

تازه ها