سخنگوی کانون صرافان ایرانیان

سخخنگوی کانون صرافان ایران اعلام کرد که هیچ صرافی در کشور نمی شناسیم که بیت کوین خرید و فروش کند.

تازه ها