مجلس تکلیف دولت را روشن کرد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز تکلیف دولت را درباره حقوق ورودی خودروهای سواری را مشخص کرد.

تازه ها