مدیرعامل سایپا با بازدید داستان تهران از انبار خودروهای دپو شده درباره زمان تحویل خودروها به مشتریان گفت: تا پایان…

تازه ها