ایلان ماسک در پیامی توئیتری ضمن شگفت انگیز خواندن پروژه تسلا مدل 3 از عرضه دو نسخه مجزا از این خودرو خبر داد.

تازه ها