کد خبر 88607

در سال 99 شاخص تورم تولید کننده در مرغداری های صنعتی نسبت به سال 98 حدود 20 دصرد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشورسال١٣٩٨ (١٠٠=١٣٩٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩٨ به عدد ٤٨٩.٢٠ رسید که معادل ١٩.٣٦ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. شاخص مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل به جز فصل زمستان بقیه فصول با افزایش روبه رو بوده و بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به فصل بهار (٥٦.٣٠) و کمترین آن مربوط به فصل زمستان (٧.٠-) درصد بوده است. شاخص مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل برای فصل‌های بهار و زمستان با کاهش و دو فصول دیگر با افزایش همراه بوده و بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل در فصل تابستان و معادل ١١.٨٧ درصد است. همچنین بیشترین کاهش نسبت به فصل قبل در فصل بهار معادل ١٨.٩٣ درصد بوده است.

در سال ١٣٩٨ متوسط شاخص قیمت در اکثر استان‌ها به جز استان قم نسبت به سال ٩٧ با افزایش روبه‌رو بوده اند. به طوری که بیشترین افزایش شاخص (نرخ تورم) را استان سیستان و بلوچستان با ٥٨.٧٢ درصد داشته است. شاخص استان قم در سال ١٣٩٨ نسبت به سال قبل با کاهشی معادل ٣.٢٧- درصد روبه رو بوده است.

‌مرغ

در سال١٣٩٨ شاخص گروه مرغ به ٥٦٥, ٦٥ واحد رسید که در مقایسه با سال قبل ٢٢.٤١ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که شاخص مذکور در سال قبل افزایشی معادل ٥٩.٤١ درصد داشته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یک روزه به ترتیب ١٩.٦٤، ٢١.٢٥ و ٢٥.٤٨ درصد نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشته اند.

تخم مرغ

در سال ١٣٩٨ شاخص گروه تخم مرغ به ٣٢٠.٧٠ واحد رسیده که در مقایسه با سال قبل ٦.٧٩ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که شاخص مذکور در سال قبل افزایشی معادل ٣٢.٦٥ درصد داشته است. شاخص تخم مرغ خوراکی در سال ٩٨ نسبت به سال قبل ٢.٢١- درصد کاهش و شاخص تخم مرغ نطفه دار معادل١٦.٦٠ درصد افزایش یافته است. همین اطلاع برای این اقلام در در سال ٩٧ به ترتیب معادل ٣٦.٦٨ و ٢٨.٥٢ درصد بوده است.

سایر

این گروه شامل کود است که در سال ١٣٩٨ شاخص آن به ١٥٩٩.٨٧ رسیده که در مقایسه با سال قبل ٦٩.٤٦ درصد افزایش یافته است. افزایش شاخص مذکور در سال ١٣٩٧ معادل ٧.٧٩ درصد بوده است. شاخص مذکور در تمام فصول سال نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین افزایش در فصل پاییز و معادل ٧٩.٢٩ درصد بوده است./مهر

 

ارسال نظر

تازه ها