کد خبر 83483

نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری نشان داد

نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری نشان داده است که میزان تولید محصولات باغی کشور حدود 13 میلیون تن براورد شده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری 1398، مقدار تولید محصولات باغی (گیاهان دائمی) در حدود 13 میلیون تن برآورد شده که نسبت به سال 1396 بیش از 11 درصد افزایش یافته است. همچنین مساحت باغ‌ها و قلمستان‌های کشور در دوره آمارگیری (30 تیر تا 22 مرداد 1398)، در حدود 9.1 میلیون هکتار برآورد شده است.
نتایج حاصل از این طرح نشان می‌دهد که 76 درصد از کل تولید محصولات باغی در سال 1398 به‌ترتیب به تولید پرتقال و نارنگی، سیب، انگور، خرما، انار، و گروه هلو، شلیل و شفتالو اختصاص داشته است.

بر اساس نتایج حاصل از این طرح، مقدار تولید پرتقال و نارنگی در سال 1398 در حدود 9.2 میلیون تن برآورد شده که 36 درصد افزایش نسبت به سال 1396 یافته است.

همچنین برآورد مقدار تولید انگور در سال 1398، برابر با 9.1 میلیون تن بوده که 10 درصد افزایش نسبت به سال 1396 داشته است.

مقدار تولید سیب نیز 2.2 میلیون تن برآورد شده که نسبت به سال 1396 در حدود 7 درصد کاهش داشته است. همچنین مقدار تولید خرما در سال 1398 در حدود 3.1 میلیون تن برآورد شده که افزایشی 9 درصدی نسبت به سال 1396 نشان می‌دهد.
آمارگیری باغداری در تابستان سال 1398 با هدف برآورد میزان تولید محصولات باغی، مساحت باغ‌ها و قلمستان‌های کشور، و تهیه اقلام مورد نیاز حساب‌های ملی، توسط مرکز آمار ایران و با همکاری سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های کشور اجرا شد. در اجرای این آمارگیری، بیش از 600 نفر نیروی انسانی مشارکت داشتند.

با توجه به زمان اجرای طرح تابستان 1398 مقدار تولید سال 1398 در مورد محصولاتی از قبیل گیلاس، آلبالو، انواع آلو و گوجه و… رقم قطعی تولید و برای محصولاتی از قبیل پرتقال، نارنگی، سیب و… که برداشت آن‌ها بعد از اجرای طرح انجام شده، برآورد تولید می‌باشد.

منبع: تسنیم 

ارسال نظر

تازه ها