کد خبر 30246

مرکز آمار شاخص قیمت تولید محصولات گاوداری را اعلام کرد که بر اساس آن قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در تابستان امسال ٢٦.١٠ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) و ٤٠.٣١ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، در فصل تابستان امسال شاخص تمامی اقلام با افزایش مواجه بوده است.

در این میان، شاخص "گوساله پرواری "، با ٣٣,١٤ درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است. بیشترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز با ٤٨ درصد، مربوط به قلم "گوساله پرواری" است. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به تابستان ١٣٩٧ نسبت به چهار فصل منتهی به تابستان پارسال ٢٠,٩٠ درصد (تورم سالانه) است.

شاخص اقلام اصلی

شاخص "گاو تلیسه" در تابستان ١٣٩٧ به ١٩٩,٤٩ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢٠,٤٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٦,١٤ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص "گاو شیری" در تابستان ١٣٩٧ به ١٥٢,٠٢ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٥,٥٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢,٤٧ درصد افزایش را داشته است.

شاخص "گاو نر داشتی" در تابستان ١٣٩٧ به ٢٢١,٢٦ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٧,٣٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٥,٨٥ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص "گوساله پرواری" در تابستان ١٣٩٧ به ٤٢٢,٧٠ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٣٣,١٤ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٨ درصد افزایش داشته است.

شاخص "گاو حذفی شیری" در تابستان ١٣٩٧ به ٥٠٨,٦٥ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٣٢,٠٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٧,٦٠ درصد افزایش را نشان می‌دهد

شاخص "گوساله نر زیر چهار ماه" در تابستان ١٣٩٧ به ٢٦٦,٣٣ واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل ١٤,٨٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤١,٢٦ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص "شیر" در تابستان ١٣٩٧ به ٣٢١,١٣ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢٦,٤٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩,٩٤ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین شاخص "کود" در تابستان ١٣٩٧ به ٣٣٢,١٥ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ١,٠٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩,٨٣ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

منبع: ایسنا 

ارسال نظر

تازه ها