طبق آمارهای منتشر شده از گمرک میزان تجارت ایران و اوراسیا با افزایش 14 درصدی نسبت به گذشته همراه بوده است.

تازه ها