میزان سرمایه گذاری سال 97 درمناطق آزاد کشور نسبت به سال 96، با کاهش 33 درصدی همراه بود.

تازه ها