کد خبر 90914

با تایید همه پرسی قانون اساسی در روسیه

تغییرات 9 ماده‌ای قانون اساسی روسیه تایید شد و از فردا رسما اجرایی خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،  اصلاحات در قانون اساسی روسیه با برگزاری همه پرسی که 78 درصد مردم این کشور به آن رای دادند تایید شد و از فردا شنبه قرار است در این کشور به اجرا درآید.

 تغییرات در قانون اساسی روسیه، 9 ماده قانون اساسی این کشور را دربرخواهد گرفت.

اما تغییرات چیست؟

1- پس از اتمام دوره فعلی رئیس جمهور، پوتین امکان نامزد شدن مجدد را دارد

2- بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری وی سناتور دایمی می شود

3- رئیس جمهور روسیه باید حداقل 25 سال در روسیه زندگی کرده باشد و تابعیت خارجی نداشته باشد

4- اختیارات رئیس جمهور روسیه افزایش می یابد

5- رئیس جمهور پس از استعفا و کناره گیری از قدرت مصونیت قضایی پیدا میکند

6- ساز و کار برکناری رئیس جمهور تغییر میکند

7-فدراسیون روسیه حقوق اقوام بومی خود را مطابق اصول پذیرفته شده و معیارهای بین المللی و توافق های بین المللی روسیه تضمین می کند.

8-ممنوعیت هر گونه اقدام برای تغییر مرزهای روسیه

9- فرهنگ در فدراسیون روسیه، میراث بی نظیر اقوام متعدد آن است و از طرف دولت روسیه حمایت می شود. 

10-فدراسیون روسیه از هموطنان این کشور (اتباع روسی) در خارج حمایت می کند و در تحقق حقوق آنها و دفاع از منافع آنها کمک می کند.

11- امکان استقرار برخی از سازمان های حکومتی در خارج از مسکو 

12- ایجاد محدوده های فدرال با انتصاب ادارات برای حکومت بر آن 

13- اختیارات سازمان های دولتی روسیه افزایش می یابد

14- دولت دفاع و حمایت از خانواده، مادری، پدری و کودکی، دفاع از ازدواج به عنوان اتحاد مرد و زن، ایجاد شرایط برای تربیت شایسته کودکان در خانواده و نیز برای فرزندان به سن بلوغ رسیده مواظبت از والدین را برعهده می گیرد. 

15- امور مربوط به کشاورزی و سیاست گذاری در عرصه جوانان به عهده مناطق روسیه قرار میگیرد.

16- پرداخت دستمزدها در روسیه نباید پایین تر از سطح حداقلی تعیین شده از طرف دولت باشد و افزایش مستمری های بازنشستگی باید حداقل هر سال یک بار صورت گیرد. 

17-در روسیه شرایط برای رشد اقتصادی پایدار و ارتقاء سطح رفاه مردم و برای اعتماد متقابل بین حکومت و جامعه ایجاد می شود و دفاع از شخصیت مردم و احترام به کار و تامین توازن حقوق و تعهدهای مردم و مشارکت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و همبستگی اجتماعی تضمین می شود.

 18- قانون اساسی و قوانین روسیه بر قوانین بین المللی برتری می یابد

19- شرایط برای مقامهای ارشد مناطق و سازمان های حکومتی سخت می شود

20- افراد دولتی و شاغل در سمت ‌های دولتی نباید ملیت چندگانه یا اجازه اقامت دائمی کشوری بغیر از روسیه داشته باشند

20-  دولت روسیه مسئولیت اداره امور در عرصه استفاده از منابع طبیعی، کشاورزی، حفظ محیط زیست، امنیت اکولوژیکی، محدوده های حفاظت شده و حفظ آثار فرهنگی و تاریخی را برعهده می گیرد. 

  21- تدابیر برای دفاع از صلح در عرصه بین المللی تقویت شود

22- رئیس جمهور از صلح و سازش در کشور حمایت می کند

 23- ورود نام «خدا» به قانون اساسی روسیه

 24-روسیه جانشین حقوقی اتحاد جماهیر شوروی است

25- زبان روسی زبان رسمی روسیه است و همه جمهوریهای روسیه حق دارند از زبان خود به زبان حکومتی استفاده کنند و در تمام مراکز حکومتی و سازمان های محلی به همراه زبان مادری آنها از زبان روسی استفاده می شود و دولت روسیه برای همه اقوام آن حفظ زبان آنها و ایجاد شرایط برای فراگیری و توسعه آن را تضمین می کند.

26 -تامین پایداری ارزش روبل به عنوان واحد پولی روسیه وظیفه اصلی بانک مرکزی روسیه است که بطور مستقل از سایر سازمان های دولتی آن را اجرا می کند. 

27-  شرایط برای سناتورهای شورای فدراسیون و نمایندگان دومای روسیه و تامین مصونیت قضایی و کیفری آنها سخت تر می شود.

28- اعضای شورای فدراسیون و مجلس دوما فقط برای شنیدن پیام رئیس جمهور روسیه گرد هم می آیند

29- رئیس دولت مسئولیت شخصی دربرابر رئیس جمهور دارد

 30- دولت روسیه مسئولیت مسائل مربوط به خانواده، آموزش، پرورش، علوم، فرهنگ، تربیت بدنی و ورزش و سیاست گذاری جوانان را برعهده می گیرد.

31- دولت روسیه موظف به اجرای سیاست های فدرال و برنامه های فدرال در عرصه های اقتصادی، زیست محیطی، علمی و تکنولوژیکی، اجتماعی فرهنگی و توسعه ملی و تعیین پایه های حقوقی برای سیستم بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ازجمله آموزش بدون وقفه و نیز حمایت از داوطلبان کار در امور اجتماعی است. 

32- شرایط برای تعیین و کار دادستانان و قاضیان سخت تر می شود

33- دادستان کل روسیه به دستور رئیس جمهور عزل می شود

34-. افزایش نقش مجلس دوما و شورای فدراسیون در تصمیم‌گیری‌های دولتی و دوما می تواند رئیس دولت را تایید کند و شورای فدراسیون می تواند قاضی ها را عزل کند

 35- اختیارات شورای حکومتی روسیه افزایش می یابد

  36- سران سازمان های نظامی و امنیتی و دادستانان مناطق روسیه به دستور رئیس جمهور و شورای فدراسیون منصوب می شوند. 

قانون اساسی کنونی روسیه در سال 1993 تدوین شده است و خیلی از روسها معتقدند که این قانون تحت کنترل کارشناسان آمریکایی که در آن زمان در دوره حکومت بوریس یلتسین رئیس جمهوری فقید روسیه قدرت و نفوذ فراوان در این کشور داشتند، تدوین شده است. 

منبع: ایرنا 

ارسال نظر

تازه ها