کد خبر 69044

شورای شهر درسدن آلمان به دلیل فعالیت گسترده نازی‌ها در این شهر وضعیت اضطراری نازی‌ها اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از الجزیره، مقامات شهر درسدن در شرق آلمان می‌گویند فعالیت راست‌های افراطی در این شهر به یک مشکل جدی تبدیل شده است و بر همین مبنا «وضعیت اضطراری نازی‌ها» اعلام شده است.

در همین رابطه اعضای شورای شهر درسدن قطعنامه‌ای را تصویب کرده اند که می‌گوید این شهر برای مقابله با راستگرایان باید اقدامات بیشتری انجام دهد.

در این قطعنامه ضمن تاکید بر این که رفتارها و اقدامات افراط گرایانه دست راستی ها رو به افزایش است، از شورای شهر خواسته شده تا به قربانیان خشونت های دست راستی ها کمک و از اقلیت ها محافظت کرده و دموکراسی را مستحکم کند.

درسدن یکی از شهرهای اصلی پایگاه قدرت راست‌های افراطی و نئونازی‌ها است. این شهر همچنین زادگاه جنبش ضد اسلامی «پگیدا» است. این جنبش فعالیت هایش را در سال ۲۰۱۴ از این شهر آغاز کرد.

منبع: مهر 

ارسال نظر

تازه ها