کد خبر 61222

اداره آمار آلمان میزان رشد اقتصادی در این کشور را اعلام کرد که بر اساس آن تولید ناخالص داخلی در آلمان در سه ماهه دوم سال 0/1 درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی مقدماتی منتشر شده در روزهای گذشته تأیید شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نرخ رشد نهایی آلمان در سه ماهه دوم اعلام شد که بر مبنای آن تولید ناخالص داخلی در آلمان 0/1 درصد کاهش یافت و داده‌های مربوط به رشد اقتصادی مقدماتی که پیش از این اعلام شده بود تأیید شدند.

این میزان رشد اقتصادی در حالی است که در سه‌ماهه قبل تولید ناخالص داخلی آلمان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 0/4 درصد افزایش یافته بود.

در سه‌ماهه اول سال تولید ناخالص داخلی آلمان 0/9 درصد افزایش یافت.

Capturegfgfgf

کارشناسان اقتصادی پیش از این نسبت به کاهش رشد اقتصادی در آلمان هشدار داده بودند و به همین دلیل وزیر اقتصاد این کشور برای اولین بار طی چند سال اخیر بودجه را از حالت تعادلی خارج کرد و میزان بدهی‌های خود را افزایش داد تا بتوانند هزینه‌ها را بر مبنای آن افزایش دهد.

میانگین رشد اقتصادی سه ماهه در آلمان از 1970 تا 2019 حدود 0/51 درصد است که در سه ماهه دوم 1970 با 4 درصد بیشترین میزان رشد و در سه‌ماهه اول 2009 با منفی 4.5 درصد کمترین رشد را ثبت کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها