کد خبر 56525

جلیقه زردها برای سی و پنجمین هفته متوالی اعتراضات خود را علیه دولت ماکرون از سر گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، هفته سی و پنجم اعتراضات جلیقه زردها در حالی اغازشد که انها همچنان خواستار برقراری عدالت اجتماعی در این کشور شدند. 

این سی و پنجمین هفته متوالی و بدون وقفه ای است که جلیقه زردها به خیابان های فرانسه می آیند و اعتراضات خود را علیه شکاف طبقاتی در این کشور اعلام کردند. 

دولت ماکرون بارها تلاش کرد با وعده اصلاحت در قوانین کار و همچنین کاهش مالیات بر سوخت این اعتراضات را بخواباند اما آنها همچنان نسبت به این وعده و وعیدها بی اطمینان هستند. 

در برخی از این اعتراضات درگیری های شدیدی بین معترضان و پلیس درگرفت که بسیاری از معترضان در نتیجه خشونت پلیس آسیب دیدند. 

در مقطعی برخی از شهروندان کشورهای دیگر به تأسی از جلیقه زردها اعتراضاتی مشابه را کشورهای خود آغاز کردند که موارد مهم انها بلژیک، آلمان، هلند و ... هستند. 

این اعتراضات به خاورمیانه کشیده شد و در اسرائیل نیز با فراخوان برخی جلیقه زردها به خیابان ها ریختند. همچنین در لبنان و اردن نیز اعتراضات علیه دولت های حاکم صورت گرفت. 

ارسال نظر

تازه ها