کد خبر 52936

قاسم ژامرت تاکایف کاندیدای حزب حاکم در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان با کسب بیش از 70 درصد آرا پیروز انتخابات شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بنابر نتایج اولیه کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان «قاسم ژامرت تاکایف» کاندید حزب حاکم با دریافت 70.76 در صد آراء در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد.

بر اساس نتایح اولیه مابقی کاندیدهای کرسی ریاست جمهوری در قزاقستان از جمله «ژمبیل احمداف» 1.82، «دانیا اسپایوا» 5.2، «امیرجان کاسان اف» 16.2، «تالئوتای رحیم بیک اف» 3.2، «امانگلدی تاسپیخف» 2.07 و «سادیبیک توگیل» 0.92 درصد آرا را به دست آوردند.

طبق گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان 77.4 درصد رأی دهندگان شرکت کردند.

انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان در بسیاری از محل‌های رأی گیری در ساعت 20:00 تمام شد که تنها چند محل رأی گری تا ساعت 21:00 و 22:00 فعال بودند.

منبع: فارس 

 

ارسال نظر

تازه ها