کد خبر 52839

رشد اقتصادی ژاپن در سه ماهه اول سال 2019 با پیشی گرفتن از پیش‌بینی‌ها 0/5 درصد افزایش یافت و این در حالی است که پیش‌بینی‌ها تنها رشد 0/1 درصدی را برای این کشور در نظر گرفته بودند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، رشد اقتصادی در ژاپن 0/5 درصد در سه ماهه اول سال 2019 افزایش یافت و این در حالی است که پیش‌بینی‌ها حکایت از افزایش تنها 0/1 درصدی اقتصاد ژاپن را داشتند.

رشد این آمار در حالی است که صادرات کشور ژاپن نسبت به واردات این کشور افزایش داشته است که منجر به شکل گیری یک تراز تجاری مثبت برای این کشور شده است.

با در نظر گرفتن رشد سالیانه اقتصاد ژاپن، تولید ناخالص داخلی این کشور 2.1 درصد رشد کرده است که باز هم نسبت به پیش‌بینی‌ها افزایش داشته است چرا که پیش‌بینی‌ها تنها رشد اقتصادی 0/2 درصد را در نظر گرفته بودند.

این آمارها در حالی منتشر شده اند که میانگین رشد اقتصادی سه ماهه در ژاپن در دهه 1980 تاکنون 0/49 درصد بوده است که بیشترین رشد مربوط به سه ماهه دوم سال 1990 بوده که برابر با 3.20 درصد بوده و کمترین رشد مربوط به سه ماهه اول سال 2009 بوده است که در این سال ژاپن در بحبوحه بحران اقتصادی جهانی یک رکود اقتصادی ویرانگر را تجربه کرد و رشد اقتصادی این کشور به منفی 4.80 درصد رسید.

از طرف دیگر میانگین نرخ رشد اقتصادی سالیانه در کشور ژاپن از 1980 تاکنون 2.05 درصد بوده که بیشترین رشد اقتصادی سالیانه 13 درصد بوده که در سه ماهه چهارم 1989 رقم خورد. در سال 2009 یعنی در اوج بحران اقتصادی در ژاپن رشد سالیانه اقتصاد این کشور منفی 18 درصد بود که ضربه بزرگی به اقتصاد این کشور وارد شد.

 

 

ارسال نظر

تازه ها