کد خبر 50421

نرخ اشتغال در حوزه یورو 0/3 درصد افزایش یافت که دقیقا همراستا با پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران اقتصاد کلان بود اما نرخ اشتغال سالیانه 1.3 درصد افزایش یافت که 0/1 درصد از بیشتر از پیش‌بینی ها بود.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، تعداد شاغلان در حوزه یورو 0/3 درصد افزایش یافت به این ترتیب میزان شاغلان در این حوزه به 159 میلیون و 500 هزار نفر در اولین سه‌ماهه سال 2019 افزایش یافت.

این میزان افزایش شاغلان در حوزه یورو دقیقا به همان میزان سه‌ماهه قبلی در سال 2018 است و در راستای پیش‌بینی‌های بازار بود.

نرخ اشتغال در اسپانیا 0/7 درصد، نروژ 0/5 درصد، هلند 0/6 درصد، اسلواکی 0/3 در2صد و لهستان 0/4 درصد افزایش یافت.

نرخ اشتغال سالیانه حوزه یورو 1.3 درصد افزایش داشته است که در سه ماهه چهارم سال 2018 نیز همین میزان افزایش نرخ اشتغال مشاهده شد. پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ اشتغال سالیانه حدود 1.2 درصد بود و به این ترتیب نرخ واقعی اشتغال از پیش‌بینی‌ها پیشی گرفت.

میانگین تغییرات نرخ اشتغال در حوزه یورو از 1995 تا 2019 حدود 0/21 بوده که بیشترین میزان مربوط به سه ماهه اول سال 2000 است که نرخ اشتغال در آن دوره 0/80 درصد بوده است. همچنین پایین‌ترین میزان نرخ اشتغال در اولین سه ماهه سال 2009 اتفاق افتاد که تغییران نرخ اشتغال به منفی 0/70 درصد درسید.

 

ارسال نظر

تازه ها