کد خبر 44354

شاخص سهام «فوتسی 100» لندن به وجود رأی منفی پارلمان بریتانیا به طرح تجاری پسابریگزیت «تراز می» 23 واحد رشد کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از رویترز، شاخص سهام «فوتسی 100» لندن با وجود رأی منفی پارلمان بریتانیا به طرح تجاری پسابریگزیت ترزا می 13 واحد رشد کرد. 

امروز شاخص سهام «فوتسی» امروز در نقطه 7151 باز شد و اکنون به نقطه 7175 رسید که حکایت از افزایش 19 / 0 درصدی این شخاص دارد. 

افزایش شاخص فوتسی در حالی صورت می‌گیرد که دیشب پارلمان بریتانیا با اختلافی بیش از 100 رأی با طرح تجاری پسابریگزیت ترزا می مخالفت کرد. 

اکنون پارلمان بریتانیا قرار است حول این امر رأی گیری کند که آیا بریتانیا بدون توافق از اتحادیه اروپا جدا خواهد شد یا نه. این بدترین سناریوی است که ممکن است برای بریتانیا رخ بدهد. 

طرفداران اتحادیه اروپا امیدوار هستند که بتوانند دوباره رفراندو.م دوم را برای جدایی برگزار کنند و حزب کار در پارلمان از این گزینه دفاع می کند. 

کارشناسان سیاسی همچنین عقیده دارند که احتمالا پارلمان بریتانیا تاریخ جدایی را به تعویق بیندازد تا بتواند به طرح تجاری دیگری برای جدایی با اتحادیه به توافق برسند. 

 

ارسال نظر

تازه ها