کد خبر 31404

رئیس جمهور سابق افغانستان گفت: در نظرنگرفتن نقش قدرتهای بزرگ مثل روسیه، چین و ایران در افغانستان از جمله عوامل تشدید تروریسم در افغانستان است

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، کرزی گفت:دلیل اصلی ناامنی 17 ساله اخیر در افغانستان و افزایش تروریسم در این کشور سیاست های اشتباه آمریکاست

حمله به خانه های افغان‌ها، زندانی کردن آنها ، نادیده گرفتن پناهگاه‌های امن تروریست‌ها در خارج از مرزهای این کشور و و مهمتر از همه عدم در نظرگرفتن نقش قدرتهای بزرگ مثل روسیه، چین و ایران در افغانستان از جمله عوامل تشدید تروریسم در افغانستان است.

کرزی در ادامه گفت: من با هرگونه اقدام نظامی آمریکا در افغانستان مخالفم و دلیل آن این است که ثابت شده این اقدام شکست خورده است.

وی تاکید کرد: انتصاب خلیلزاد و گفتگوی آمریکا با طالبان می تواند نتایج خوبی برای افغانستان و کل منطقه را به همراه داشته باشد.

بدون مشارکت همسایگان صلح در افغانستان امکان نخواهد داشت

رئیس جمهور سابق افغانستان در مورد خروج نیروهای آمریکا از این کشور نیز گفت: اگر آمریکا به دنبال توسعه،‌صلح و پیشرفت در افغانستان باشد و حضور آنها خطری برای همسایگان ما نداشته باشد، این کشور می تواند در افغانستان حضور داشته باشد.

وی در گفتگو با شبکه Kazakh TV قزاقستان گفت: طالبان واقعیتی است که باید در نظر گرفته شود و مذاکره مستقیم آمریکا با طالبان در مرحله باید تبدیل به گفتگو بین افغانی باشد در غیر اینصورت صلح محقق نخواهد شد.

کرزی یادآور شد: مذاکره آمریکا با طالبان از یک سو، مشارکت گسترده مردم افغانستان و همسایگان و در نهایت قدرتهای اصلی مانند چین، هند و روسیه به صلح در افغانستان خواهند انجامید.

وی در ادامه به عدم مشارکت طالبان در کنفرانس بن اشاره کرد و گفت: اگر طالبان در کنفرانس بن حضور داشت، بهانه جنگ از آنها گرفته می‌شد و اگر این اتفاق می افتاد ما شاهد یک افغانستان متفاوت در حال حاضر بودیم.

رئیس جمهور سابق افغانستان در پاسخ به این سوال که غنی در مصاحبه با یک رسانه آمریکایی گفته است که تلفات طالبان باعث رنجش خاطر وی می شود، خاطر نشان کرد: تلفات طالبان ناراحت کننده است به این دلیل که در نهایت آنها نیز از مردم افغانستان هستند که کشته می‌شوند و این موضوع بسیار ناراحت کننده است و افغانها به دنبال صلح هستند.

اگر طالبان با حضور زنان مخالفت کنند ما این موضوع را نخواهیم پذیرفت

وی گفت: در سالهای اولیه جنگ آمریکا در افغانستان که شاهد همکاری قدرتهای بزرگ و منطقه با یکدیگر بودیم شاهد پیشرفت در افغانستان بودیم و امید به این کشور برگشته بود و اگر این همکاری بین کشورها ادامه یابد و شاهد بازگشت افغان های متخصص به این کشور باشیم افغانستان با یک سرعت زیادی به سمت پیشرفت حرکت خواهد کرد.

کرزی در پاسخ به اینکه اگر طالبان در آینده افغانستان نقش داشته باشد زنان چه جایگاهی خواهند داشت: یادآور شد: آنها این اجازه را به زنان خواهند داد که در محیط کار حضور داشته باشند چون این موضوع خواست مردم افغانستان است و نیمی از مردم ما را زنان تشکیل میدهند و ما در این رابطه هیچگونه اغماضی نخواهیم داشت.

وی در مورد پاکستان و عمران خان نیز گفت: امیدوارم عمران خان نگاه متفاوتی به موضوعات داشته باشدو از افراطی گرایی دوری گزیند و به دنبال تعادل و همکاری حرکت کند و این در راستای منافع پاکستان و افغانستان خواهد بود.

کرزی در ادامه گفت: اگر پاکستان به سمت همکاری حرکت کند و اجازه دهد که شرق آسیا که کشورهای چین و هند حضور دارند به غرب آسیا که کشورهای ترکیه و ایران حضور دارند متصل شوند انرژی بسیاری زیاد آزاد شده و شاهد شکوفایی این منطقه خواهیم بود.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا باید با وجود گسترده شدن خشونت و ناامنی منتظر صلح در افغانستان باشیم، گفت: بله، جنگ همیشگی نیست و این صلح است که همیشگی و دوام دار خواهد بود و پاکستان و آمریکا باید به این نتیجه برسند که افراطی گری به آنها صدمه زده و هزینه زیادی خواهد داشت و در نتیجه به همکاری قدرتهای بزرگ و همسایگان ما، شاهد صلح در افغانستان خواهیم بود./

منبع: میزان

ارسال نظر

تازه ها