کد خبر 25006

سفیر ایران در مسکو تشریح کرد

سفیر ایران برگزاری مانور مشترک روسیه و چین و اقدامات اروپا برای مقابله با آمریکا را گویای شکل گیری یک نظام چند قطبی دانست.

به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد"، سفیر ایران در مسکو، تاکید کرد: برگزاری مانور بزرگ و مشترک روسیه و چین از یکسو و چاره جویی اروپا برای کاهش وابستگی به آمریکا از سوی دیگر، گویای شکل‌گیری نظام چند قطبی در عرصه جهانی است.

 به گزارش ایسنا، مهدی سنایی در صفحه توییتر خود نوشت:

«برگزاری مانور بزرگ و مشترک روسیه و چین از یکسو و چاره جویی اروپا برای کاهش وابستگی به آمریکا از سوی دیگر، گویای شکل گیری نظام چند قطبی در عرصه جهانی است. در این شرایط توازن در سیاست خارجی، سیاست نگاه به شرق و  منطقه گرایی در برنامه ریزی بلند مدت، از اولویت برخوردار است.»

 

ارسال نظر

تازه ها