کد خبر 18787

با اعلام کمیسیون اروپا

کشورهای اتحادیه اروپا پیشنهاد کمیسیون اروپا مبنی بر محدود کردن واردات فولاد را پذیرفتند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، کمیسیون اروپا تدابیری شامل سهمیه و تعرفه را برای جلوگیری از افزایش واردات فولاد به خصوص از زمانی که آمریکا روی واردات فولاد و آلومینیوم تعرفه وضع کرده، پیشنهاد کرده است.

سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: این اقدام برای جلوگیری از پیامدهای سیاستهای حمایتگرایی آمریکایی و همپنین حفظ عرضه سنتی و رقابت پذیری در بازار اتحادیه اروپا است.

بر اساس گزارش رویترز، روی وارداتی که حجم آن از سهمیه تعیین شده فراتر رود، تعرفه ۲۵ درصدی تعلق خواهد گرفت.

منبع: ایسنا 

ارسال نظر

تازه ها