کد خبر 16146

مقتدی صدر، عمار حکیم و ایاد علاوی در پارلمان جدید ائتلاف تشکیل داده و میثاق نامه 12 بندی را به امضا رساندند.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، رهبران سه حزب سائرون، الحکمه و الوطنیه در پارلمان جدید ائتلاف تشکیل دادند که متن میثاق نامه 12 بندی آن هابه شرح ذیل می باشد.

 1. اکثریت ملی
 2. وحدت عراق و پایبندی به قانون اساسی و تقویت دموکراسی و آزادی های عمومی
 3. ائتلاف اکثریت به وجود آمده تنها نباید به تشکیل حکومت اکتفا کند بلکه باید به ایجاد استراتژی هایی که مرحله بعد نیاز دارد ادامه دهد که این استراتژیها با توافق جریان های تشکیل دهنده ائتلاف و بر اساس ساز و کارهایی خواهد بود که بعدا مشخص می شود.
 4. ائتلاف اکثریت ملی باید برنامه ای قابل اجرا با چارچوب زمانی معین را مشخص کند که شامل مبانی زیر باشد:

الف- اصلاحات اقتصادی، فعال سازی بخش خصوصی، رشد سرمایه گذاری

ب- تمرکززدایی

ج- سیاسی نکردن محورهای دولتی و اداری و همچنین سازمان های نظامی

د- سلاح تنها در دستان دولت باقی بماند و عدم نظامی کردن جامعه

ه- بازنگری در ساختار اداری و قوانین و مقررات به ارث رسیده از نظام سابق و طی چارچوب زمانی مشخص

و- بازگشت آواردگان و فراهم کردن شرایط بازگشت آنها

ز- تشکیل مجلس خدمت اتحادی طی شش ماه از تاریخ تشکیل دولت

 1. برنامه دولت باید شامل ساز و کاری برای مبارزه با فساد و محاکمه فاسدین باشد
 2. نخست وزیر برنامه های دولتی مشخص شده با چارچوب زمانی تعیین شده را اجرا می کند.
 3. مشخص کردن شرایط پست ها (ریاست جمهوری، رئیس پارلمان، نخست وزیر، هیئت دولت و پست های مورد اشاره در قانون اساسی)
 4. هیئت های مستقل در کنار کابینه دولت
 5. تضمین استقلال دادگستری و اصلاح ساختار قضایی
 6. ایجاد روابط منطقه ای و بین المللی متوازن بر اساس منافع مشترک و عدم دخالت در امور داخلی
 7. تصویب قانون مجلس اتحاد و عمل به آن طی دو سال
 8. ایجاد دولت بر اساس ملی و برابری و با توجه با قوانینی که از آن حمایت می کند.

تنظیم شده در تاریخ 7/6/ 2018- 22 رمضان 1439 هجری

منبع:تسنیم 

ارسال نظر

تازه ها