دو ناو نیروی دریایی آمریکا از آبراه حساس و راهبردی تنگه تایوان عبور کردند تا بار دیگر پکن را به عنوان غول اقتصادی…

تازه ها