با اعلام فدراسیون جهانی جودو

فدراسیون جهانی جودو ورزش جودوی ایران را به تعلیق درآورد.

تازه ها