وزارت دفاع آمریکا با پنهان کاری ها تصمیم دارد تا میزان تلفات موشکی آمریکا به ایران نامشخص بماند.

تازه ها