کنگره آمریکا نیز طرح اعمال تحریم علیه شرکت چینی ZTE را متوقف کرد.

تازه ها