رئیس جمهور ایران در آخرین روز حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل قصد دارد که با دبیر کل سازمان ملل، رئیس جمهور سوئیس و…

تازه ها