نخست وزیر نیوزلند در واکنش به حمله تروریستی هفته گذشته در یکی از شهرهای نیوزلند استفاده و فروش اسلحه های نظلمی نیمه…

تازه ها