معاون رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار پیامی توییتری از اغتشاشات اخیر در ایران حمایت کرد.

تازه ها