کد خبر 98042

شرکت نفت جزئیات درآمدی و هزینه ای خود در سال 97 را منتشر کرد، طبق این اظهارنامه 490 هزار میلیارد تومان درآمد این شرکت در سال 97 بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، یکی از بخش هایی که در قالب یادداشت های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت های دولتی، توضیحاتی درباره آن ارائه می شود، درآمدهای عملیاتی این شرکت هاست.

براساس صورت مالی شرکت ملی نفت ایران در سال 1397، مجموع درآمدهای عملیاتی این شرکت در سال 1397 بالغ بر 490 هزار و 215 میلیارد تومان بوده که حدود 48 درصد آن یعنی 233 هزار و 521 میلیارد تومان، درآمد ناشی از فروش نفت خام داخلی بوده است. بقیه درآمدهای عملیاتی این شرکت از محل فروش نفت خام صادراتی، فروش میعانات گازی صادراتی و داخلی و همچنین فروش گاز، مایعات گازی و سایر تامین شده است.

مجموعا بیش از 80 درصد یعنی 395 هزار و 792 میلیارد تومان از درآمدهای عملیاتی شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت خام داخلی و صادراتی و 16 درصد یعنی 78 هزار و 575 میلیارد تومان از درآمدهای عملیاتی این شرکت از محل فروش میعانات گازی داخلی و صادراتی تامین شده و مابقی درآمدهای ناشی از فروش گاز، مایعات گازی و سایر است.

گفتنی است بهای نفت خام تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران طبق بند «الف» ماده 1 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر مبنای 95 درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی (که توسط وزارت نفت اعلام شده) محاسبه گردیده است.

*جزئیات درآمد ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی

براساس این گزارش، بیش از 146 هزار و 22 میلیارد تومان از فروش نفت خام صادراتی به صورت نقدی، 3 هزار و 795 میلیارد تومان از فروش نفت خام صادراتی به صورت نقدی و تخصیص داده شده به بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 و ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و همچنین 12 هزار و 452 میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش نفت خام صادراتی، فروش بابت تسویه قراردادهای بیع متقابل بوده است.

همچنین بیش از 16 هزار و 782 میلیارد تومان از فروش میعانات گازی صادراتی به صورت نقدی، 6 هزار و 317 میلیارد تومان از فروش میعانات گازی صادراتی به صورت نقدی و تخصیص داده شده به بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 و ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و همچنین 168 میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش میعانات گازی صادراتی، فروش بابت تسویه قراردادهای بیع متقابل بوده است.

فروش میعانات گازی صادراتی شرکت ملی نفت ایران به صورت نقدی در سال 1397 مجموعا 4 میلیارد و 48 میلیون دلار معادل 16 هزار و 782 میلیارد تومان بوده و بیش از 42 درصد رقم مذکور یعنی 1 میلیارد و 706 میلیون دلار، بابت صادرات میعانات گازی تولیدی کنگان بوده است.

*جزئیات درآمد ناشی از فروش میعانات گازی داخلی

همچنین کل فروش میعانات گازی داخلی شرکت ملی نفت ایران به صورت ریالی در سال 1397 صورت گرفته و این رقم مجموعا به 55 هزار و 306 میلیارد تومان رسیده است. حدود 71 درصد رقم مذکور یعنی 39 هزار و 271 میلیارد تومان، درآمد شرکت ملی نفت ایران ناشی از فروش میعانات گازی به شرکت ملی پالایش و پخش بوده است.

گفتنی است بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران طبق بند «الف» ماده 1 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر مبنای 95 درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی (که توسط وزارت نفت اعلام شده) محاسبه گردیده است.

*جزئیات درآمدهای شرکت ملی نفت ایران بخاطر فروش گاز و مایعات گازی و سایر

جزئیات درآمدهای شرکت ملی نفت ایران بخاطر فروش گاز، مایعات گازی و سایر در سال 1397 به شرح جدول زیر است:

گفتنی است درآمد شرکت ملی نفت ایران بخاطر فروش گاز به شرکت ملی گاز ایران در سال 1397 براساس تبصره 4 ماده 7 قرارداد منعقده فی مابین دولت، شرکت ملی نفت ایران در سال 1397 به نرخی که توسط وزارت نفت به شرکت‌های ملی گاز ایران و نفت ایران ابلاغ می شود، محاسبه گردیده است. 

*میزان فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی چقدر بوده است؟

براساس صورت مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال 1397، درآمد شرکت ملی نفت ایران بخاطر فروش نفت خام به این شرکت در سال مذکور، 233 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که از محل فروش 604 میلیون و 30 هزار بشکه نفت خام محقق شده است. به عبارت دیگر، میزان فروش نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (فروش داخلی نفت خام)، حدود 1 میلیون و 654 هزار بشکه در روز بوده است.

همچنین براساس گزارش مذکور، درآمد شرکت ملی نفت ایران بخاطر فروش میعانات گازی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال 1397، 39 هزار و 271 میلیارد تومان بوده که از محل فروش 98 میلیون و 912 هزار بشکه میعانات گازی محقق شده است. به عبارت دیگر، میزان فروش میعانات گازی توسط شرکت ملی نفت ایران به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (بخشی از فروش داخلی میعانات گازی)، حدود 271 هزار بشکه در روز بوده است./فارس

 

ارسال نظر

تازه ها