کد خبر 96538

بانک گردشگری که تصمیم به افزایش سرمایه داشت و نتوانست در مدت زمان قید شده در مجوز افزایش سرمایه را اعمال کند مهلت جدیدی از سازمان بورس اوراق بهادار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-99A-057 مورخ 1399/04/24 و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت 1 روز و تا تاریخ 1399/07/16 تمدید گردید.

 

ارسال نظر

تازه ها