کد خبر 96359

هیئت مدیره شرکت صنایع شیمیایی فارس پیشنهاد افزایش سرمایه 1815 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،  گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 629,607,000,000 ریال به مبلغ 12,048,684,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور 1. به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بر اساس ارزیابی کانون کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 12,048,684 میلیون ریال به تصویب هیئت مدیره رسیده و مقرر گردید گزارش توجیهی جهت اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی تهیه و اقدام مقتضی صورت پذیرد . که در تاریخ 1399/07/12 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

 

ارسال نظر

تازه ها