کد خبر 96319

گزارش شهریورماه سرمایه‌گذاری بهمن نشان از شناسایی سود بیش از 10 میلیارد تومانی دارد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سرمایه‌گذاری بهمن در شهریور با مجموع درآمد 26.3 میلیارد تومانی حاصل از واگذاری به سود 10.8 میلیارد تومانی رسیده است.

پتروشیمی بیشترین وزن واگذاری وبهمن را در اختیار داشته و از محل واگذاری آن سود 7.9 میلیاردتومانی شناسایی شده است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها