کد خبر 96191

شرکت تکادو در مجمع عمومی خود 40 تومان سود میان سهامداران به ازای هر سهم تقسیم کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تکادو در مجمع عمومی سالیانه خود 40 تومان سود به ازای هر سهم میان سهامداران خود تقسیم کرد.

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/06/27 درمحل  اصفهان-خیابان هزارجریب مقابل درب شرقی دانشگاه اصفهان نبش کوچه چهارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

 

ب– دستور جلسه :  

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/03/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
 
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
 
سایر موارد

 

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

 

 
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت  
شرکتهای تحت پوشش تکادو 10206194 1.28 %  
سایر اشخاص حقیقی و حقیقی 31639898 3.97 %  
شرکت مجتمع صنایع ومعادن احیاءسپاهان 398692544 50.01 %  
جمع 440538636 55.26 %  
 

 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

 

آقای/ خانم  محمود شهشهانی پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ناصر علی بابایی رنانی  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر نوری زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسفندیار جمال زاده نقنه  به‌عنوان منشی مجمع .

 

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی  
ایران کشتی بحر 10101009086   اصلی احمد دادوند 6499809918 عضو هیئت مدیره موظف لیسانس زمین شناسی  
مهندسی قائم سپاهان 10260334425   اصلی علیرضا حقیقی 1291069321 نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف دکتری مدیریت کارآفرینی  
آزمون احیاء سپاهان 10260434191   اصلی محمود شهشهانی پور 1287896057 عضو هیئت مدیره غیر موظف فوق لیسانس حسابداری  
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان 10260326724   اصلی سیدمصطفی صفوی 1287774032 رئیس هیئت مدیره غیر موظف دکتری علوم اقتصادی  
سرمایه گذاری آتیه تکادو 10260456019   اصلی ناصر علی بابائی رنانی 1199026808 عضو هیئت مدیره غیر موظف فوق لیسانس مدیریت  
 

 

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
     
 
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
 
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

 

شرح سال منتهی به 1399/03/31

(میلیون ریال)

سود (زیان) خالص
 
۴۰۳,۷۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
 
۵۹۷,۴۲۲
تعدیلات سنواتی
 
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
 
۵۹۷,۴۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
 
(۱۷۵,۴۰۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
 
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
 
۴۲۲,۰۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
 
۰
سود قابل تخصیص
 
۸۲۵,۷۵۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
 
(۲۰,۱۸۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
 
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره
 
۸۰۵,۵۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
 
(۳۱۸,۹۱۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
 
۴۸۶,۶۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
 
۵۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
 
۴۰۰
سرمایه
 
۷۹۷,۲۸۰
 
رایمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امین تدبیر بصیر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها