کد خبر 96139

پالایش تهران در مجمع خود 17 تومان سود میان سهامداران به ازای هر سهم تقسیم کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پالایش تهران با نماد «شتران» در مجمع سالیانه خود 17 تومان سود نقدی به ازای هر سهم میان سهامداران خود تقسیم کرد.

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 درمحل  جاده قدیم قم-نرسیده به باقرشهر-بلوار شهید تندگویان-شرکت پالایش نفت تهران-تالار ولایت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

 

ب– دستور جلسه :  

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
 
سایر موارد

 

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

 

 
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت  
سایر سهامداران 595157 0 %  
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 7224401833 16.42 %  
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 30668000000 69.7 %  
جمع 37892996990 86.12 %  
 

 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

 

آقای/ خانم  حامد آرمان فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد زالی  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فریدون ورشوساز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مریم شهوه  به‌عنوان منشی مجمع .

 

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی  
ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 10101335408   اصلی حامد آرمان فر 0055128327 نایب رئیس هیئت مدیره موظف کارشناسی مهندسی شیمی  
سرمایه گذاری استان اردبیل 10240091766   اصلی مریم شهوه 0036249297 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسی مدیریت بازرگانی  
سرمایه گذاری استان خوزستان 10860903365   اصلی فریدون ورشوساز 0052335763 عضو هیئت مدیره موظف کارشناسی حسابداری  
سرمایه گذاری استان اصفهان 10260490269   اصلی محمد زالی 0439654815 رئیس هیئت مدیره غیر موظف مهندسی راه و ساختمان  
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی 10860323668   اصلی جواد بهشتی 0055429424 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسی مهندسی شیمی  
 

 

مشخصات مدیر عامل :

نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
     
 
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
 
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

 

شرح

سال منتهی به 1398/12/29

(میلیون ریال)

سود (زیان) خالص
 

۳۲,۷۵۵,۲۶۶

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
 

۳۳,۳۳۰,۸۵۶

تعدیلات سنواتی
 

۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
 

۳۳,۳۳۰,۸۵۶

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
 

(۷,۲۰۰,۰۰۰)

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
 

(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
 

۱۰,۱۳۰,۸۵۶

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
 

۰

سود قابل تخصیص
 

۴۲,۸۸۶,۱۲۲

انتقال به اندوخته‌ قانونی
 

(۱,۶۳۷,۷۶۳)

انتقال به سایر اندوخته‌ها
 

(۱۰,۶۱۱,۴۲۹)

سود (زیان) انباشته پایان دوره
 

۳۰,۶۳۶,۹۳۰

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
 

(۷,۴۸۰,۰۰۰)

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
 

۲۳,۱۵۶,۹۳۰

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
 

۷۴۴

سود نقدی هر سهم (ریال)
 

۱۷۰

سرمایه
 

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

 

هوشیار ممیز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دایا رهیافت  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

 

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

 

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر 

به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران حقوقی سهامی خاص 10101335408 اصلی
سرمایه گذاری استان اردبیل حقوقی سهامی عام 10240091766 اصلی
سرمایه گذاری استان خوزستان حقوقی سهامی عام 10860903365 اصلی
سرمایه گذاری استان اصفهان حقوقی سهامی عام 10260490269 اصلی
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی حقوقی سهامی عام 10860323668 اصلی
 

 

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

 
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 37,500,000   بابت برگزاری حداقل    جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 5,500 به صورت ناخالص

سایر موارد:

 

1-معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در بند شماره 8 گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی 33 همراه صورتهای مالی که به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده، با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.2-حق الزحمه اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای حضور در جلسات کمیته حسابرسی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1399 به ازای هر جلسه مبلغ 25.000.000 ریال (بصورت ناخالص) تا سقف دو جلسه در ماه تعیین گردید. 3-حضور هریک از اعضاء غیر موظف هیأت مدیره بابت عضویت درکمیته های تخصصی هیأت مدیره شرکت(کمیته ریسک،کمیته انتصابات، کمیته جبران خدمات)برای سال مالی منتهی به 30/12/1399 به ازای هرجلسه 25.000.000 ریال بصورت ناخالص و تا سقف دو جلسه در ماه پرداخت گردد.4-به منظور مشارکت¬های اجتماعی شرکت، مجمع مقرر نمود مبلغ پنج میلیارد ریال بر اساس نظر هیأت مدیره جهت موضوع فوق در نظر گرفته شود. 5-براساس تصویب نامه شماره 128928/ت 51154 ه مورخ 29/10/1393 هیات محترم وزیران مقررگردید 30درصد از سود سالانه به حساب اندوخته سرمایه¬ای جهت اجرای پروژه¬های کیفی سازی منظور گردد.
 

 

ارسال نظر

تازه ها