کد خبر 96112

دارو پخش پیشنهاد افزایش سرمایه 328 درصدی از محل مصالبات حال شده سهامداران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت داروپخش از پیشنهاد افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره از مبلغ 84 میلیارد تومان به 360 میلیارد تومان خبر داد که معادل 328 درصد از محل مصالبات حال شده سهامدارن است.

ارسال نظر

تازه ها