کد خبر 95990

شکبیر اعلام کرد بانک رفاه کارگران سهام عمده خود از این پتروشیمی را به شرکت توسعه سرمایه رفاه انتقال داده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پتروشیمی امیرکبیر طی افشای اطلاعات بااهمیت از تغییر سهامدار عمده خود خبر داد.

بانک رفاه کارگران یکی از سهامداران عمده این پتروشیمی سهام خود را به شرکت توسعه سرمایه رفاه اعطا کرد.

 

 • تاریخ رویداد
1399/06/31  

 

 

جزئیات انتقال مالکیت

   
 

 

 

سهام انتقالی بین طرفین

   
 
 • تعداد
1,873,168,896 سهم  
 • درصد
52.03 درصد  
 • مبلغ
16,882,871 میلیون ریال  

 

 

واگذار کننده

   
 
 • عنوان
بانک رفاه کارگران  
 • درصد مالکیت قبلی از سهام ناشر
52.03 درصد  
 • درصد مالکیت جاری از سهام ناشر
.0000003 درصد  

 

 

خریدار

   
 
 • عنوان
شرکت توسعه سرمایه رفاه (سهامی خاص)  
 • درصد مالکیت قبلی از سهام ناشر
.0000003 درصد  
 • درصد مالکیت جاری از سهام ناشر
52.03 درصد  
 • شرح موضوع
تعداد 1873168896 سهم شرکت پتروشیمی امیر کبیر بمیزان 52.03 درصد متعلق به بانک رفاه کارگران در تاریخ 1399/06/31 به شرکت توسعه سرمایه رفاه (سهامی خاص) منتقل گردید.لازم بذکر است شرکت توسعه سرمایه رفاه از شرکتهای زیر مجموعه های بانک رفاه کارگران میباشدو نقل و انتقال سهام مذکور در گروه بانک رفاه کارگران صورت پذیرفته است .
ارسال نظر

تازه ها