کد خبر 95878

شرکت مخابرات ایران در شهریورماه 632 میلیارد تومان درآمد در شهریورماه توانست بدست آورد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت مخابرات ایران در شهریورمکاه توانست 632 میلارد تومان درآمد شناسایی کند که بیشترین حجم این درآمد از ارائه خدمات مخابراتی به ارزش 375 میلیارد تومان بوده است.

در 6 ماه نخست سال این شرکت 2744 میلارد تومان درآمد داشته است.

ارسال نظر

تازه ها