کد خبر 95812

صنایع آذر آب در صورت عملکرد شهریورماه خود 31 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، صنایع آذرآب در صورت عملکرد ماهانه خود از درآمد 31 میلیارد تومانی در یک ماه شهریور مه خبر داده است.

این شرکت در نیمه نخست سال 99 176 میلیارد تومان درامدزایی داشته است درحالی که سال گذشته در زمان مشابه 464 میلیارد تومان درامد داشته است.

ارسال نظر

تازه ها