کد خبر 95781

سرمایه گذاری صنعت بیمه از محل واگذاری سهام در شهریورماه 5 میلیارد تومان سود شناسایی کرده سات.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با نماد «وبیمه» در گزارش عملکرد شهریورماه از محل فروش سهام 19 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است که 5 میلیارد تومان آن سود شناسایی شده است.

بیشترین حجم سوداوری مربوط به واگذاری سهام بانک اقتصاد نوین به ارزش 1.4 میلیارد تومان است و بیشترین ضرر را از واگذاری سهام توسعه معادن روی ایران به ارزش 450 میلیون تومان کرده است.

 

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
بانک اقتصاد نوین ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۳۲ ۱۰,۹۹۵ ۴,۲۷۰ ۲۵,۶۲۰ ۱۴,۶۲۵
داروسازی فارابی ۶۰,۰۰۰ ۹۳,۹۰۰ ۵,۶۳۴ ۶۵,۳۳۳ ۳,۹۲۰ (۱,۷۱۴)
بانک پارسیان ۸۰۰,۰۰۰ ۲,۵۹۲ ۲,۰۷۴ ۵,۳۸۳ ۴,۳۰۷ ۲,۲۳۳
تاید واتر خاورمیانه ۴۰۰,۰۰۰ ۱۹,۸۳۵ ۷,۹۳۴ ۱۹,۷۳۵ ۷,۸۹۴ (۴۰)
بانک سینا ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۲۹۹ ۴,۲۹۹ ۱۲,۵۴۳ ۱۲,۵۴۳ ۸,۲۴۴
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۷۲ ۱۴,۲۴۲ ۱۲,۱۲۳ ۱۶,۹۷۳ ۲,۷۳۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) ۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۳۸ ۱۲,۹۱۹ ۳۱,۲۸۸ ۱۵,۶۴۴ ۲,۷۲۵
بیمه آسیا ۵۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۴۰ ۹,۵۲۰ ۲۶,۲۸۰ ۱۳,۱۴۰ ۳,۶۲۰
کالسیمین ۸۴,۷۹۳ ۴۲,۸۵۷ ۳,۶۳۴ ۵۳,۱۶۴ ۴,۵۰۸ ۸۷۴
پالایش نفت شیراز ۱۱۵,۰۰۰ ۳۲,۴۶۹ ۳,۷۳۴ ۱۱۴,۴۴۳ ۱۳,۱۶۱ ۹,۴۲۷
سیمان خوزستان ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۲۷۵ ۸,۷۳۰ ۱۹,۰۰۳ ۲۲,۸۰۴ ۱۴,۰۷۴
سرمایه گذاری خوارزمی ۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۱۰ ۸,۷۰۵ ۱۱,۶۹۰ ۵,۸۴۵ (۲,۸۶۰)
سیمان فارس و خوزستان ۲۰۰,۰۰۰ ۸,۷۷۰ ۱,۷۵۴ ۱۷,۳۶۵ ۳,۴۷۳ ۱,۷۱۹
معدنی وصنعتی چادر ملو ۵۲۷,۹۵۴ ۵,۰۰۶ ۲,۶۴۳ ۵,۰۰۶ ۲,۶۴۳ ۰
بانک سامان ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳,۵۹۳ ۲۲,۴۲۹ ۱۴,۴۱۶ ۲۳,۷۸۷ ۱,۳۵۸
سرمایه گذاری صدر تامین ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۲,۲۵۰ ۱,۰۰۰ ۲,۲۵۰ ۰
توسعه معادن روی ایران ۴۰۰,۰۰۰ ۵۱,۵۴۷ ۲۰,۶۱۹ ۴۰,۲۸۵ ۱۶,۱۱۴ (۴,۵۰۵)
توسعه و عمران امید ۸۶۳ ۲,۳۱۷ ۲ ۲,۳۱۷ ۲ ۰
جمع     ۱۴۲,۱۱۷   ۱۹۴,۶۲۸ ۵۲,۵۱۱
 
ارسال نظر

تازه ها