کد خبر 95777

شرکت پتروشیمی فن آوران از واگذاری سهام تاپیکو به ارزش 1190 میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پتروشیمی فن آوران در یک اطلاعیه از فروش سهام «تاپیکو» به مبلغ 1190 میلیارد تومان خبر داد که سود حاصل از این واگذاری 1065 میلیارد تومان اعلام شده است. اطلاعیه به شرح زیر است: 

 

 عنوان موضوع افشاء: واگذاری سهام - گروه الف
 
 • تاریخ واگذاری
1399/07/02  
 • شرایط تسویه
نقدی  
 
 • جزئیات واگذاری
   
 
 • شرکت واگذار شده
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو)  
 • درصد واگذار شده
.73 درصد  
 • قیمت واگذاری هر سهم
19,880 ریال  
 • جمع مبلغ معامله
11,902,500 میلیون ریال  
 • بهای تمام شده سهام یا حق تقدم واگذار شده در دفاتر شرکت
1,250,444 میلیون ریال  
 • سود و زیان واگذاری پس از کسر مخارج انتقال
10,652,056 میلیون ریال  
 
 • درصد مالکیت ناشر در شرکت واگذار شده
   
 
 • درصد مالکیت قبل از واگذاری
2.750 درصد  
 • درصد واگذار شده جاری
.73 درصد  
 • درصد مالکیت ناشر در شرکت واگذار شده پس از واگذاری
2.02 درصد  
 • شرح موضوع شامل شرایط شرکت مقابل (بورسی، غیر بورسی، خارجی و موضوع فعالیت آن)
شرکت تاپیکو یکی از هلدینگهای وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد که موضوع فعالیت آن عمدتا سرمایه گذاری در سهام شرکتهای نفت و پتروشیمی می باشد.  
 
 
 

 

ارسال نظر

تازه ها