کد خبر 95753

شرکت هلدینگ داروپخش از درآمد 1 میلیارد و 173 میلیون تومانی خود در شهریورماه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت هلدینگ داروپخش با نماد «وپخش» از درآمد 1 میلیارد و 173 میلیون تومان و سوداوری 1 میلیارد و 102 میلیون تومانی از محل فروش سهام خبر داد که کل این درآمد و سوداوری حاصل از فروش سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین بوده است.

 

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۲۲,۵۰۰ ۳,۳۷۹ ۷۵۲ ۵۲,۹۱۲ ۱۱,۷۷۳ ۱۱,۰۲۱
جمع     ۷۵۲   ۱۱,۷۷۳ ۱۱,۰۲۱
 
ارسال نظر

تازه ها