کد خبر 95752

شرکت صنعتی بوتان 173 میلیارد تومان درآمد در یک ماه گذشته کسب کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنعتی بوتان با نماد«لبوتان» در گزارش عملکرد یکماهه خود از تحقق درآمد 173 میلیارد تومانی خبر داده است که سهم بیشتر این درآمد حاصل از فروش داخلی به ارزش 153 میلیارد تومان بوده است.درآمد صادراتی این شرکت در یک ماه شهریور ماه 23 میلیارد تومان اعلام شده است.

در 6 ماه ابتدای سال این شرکت توانسته است 837 میلیارد تومان درآمد داشته باشد که 757 میلیارد تومان حاصل از فروش داخلی و 82 میلیارد تومان حاصل از فروش خارجی بوده که نسبت به سال گذشته در مدت مشابه افزایش 42 درصدی داشته است.. در مدت مشابه سال گذشته درآمد شرکت صنعتی بوتان 661 میلیارد تومان بوده است که 44 میلیارد تومان فروش خارجی و فروش داخلی 617 میلیارد تومان  تشکیل داده است.

تولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
شرح
 
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
 
اصلاحات
 
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)
 
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
 
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
 
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
 
وضعیت محصول-واحد
 
نام محصول
 
واحد
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
فروش داخلی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آبگرمکن
 
دستگاه
 
۱۹۲,۹۷۲
 
۲۰۱,۸۱۵
 
۱۰,۰۶۰,۷۰۴
 
۲,۰۳۰,۴۰۱
 
۰
 
۰
 
۰
 
۱۹۲,۹۷۲
 
۲۰۱,۸۱۵
 
۱۰,۰۶۰,۷۰۴
 
۲,۰۳۰,۴۰۱
 
۵۵,۰۰۶
 
۴۱,۷۰۴
 
۱۱,۷۲۱,۷۵۳
 
۴۸۸,۸۴۴
 
۲۴۷,۹۷۸
 
۲۴۳,۵۱۹
 
۱۰,۳۴۵,۱۶۸
 
۲,۵۱۹,۲۴۵
 
۲۳۸,۰۲۹
 
۲۲۰,۹۳۴
 
۶,۷۶۹,۰۷۱
 
۱,۴۹۵,۵۱۸
 
تولید
 
شوفاژ
 
دستگاه
 
۷۶,۰۵۲
 
۷۴,۷۲۴
 
۴۶,۴۵۸,۷۶۸
 
۳,۴۷۱,۵۸۵
 
۰
 
۰
 
۰
 
۷۶,۰۵۲
 
۷۴,۷۲۴
 
۴۶,۴۵۸,۷۶۸
 
۳,۴۷۱,۵۸۵
 
۱۸,۲۶۱
 
۱۷,۴۸۰
 
۵۲,۳۵۵,۲۰۶
 
۹۱۵,۱۶۹
 
۹۴,۳۱۳
 
۹۲,۲۰۴
 
۴۷,۵۷۶,۶۱۳
 
۴,۳۸۶,۷۵۴
 
۱۳۵,۰۱۶
 
۱۱۵,۲۴۳
 
۳۶,۷۶۲,۷۴۵
 
۴,۲۳۶,۶۴۹
 
تولید
 
رادیاتور
 
پره
 
۷۱۳,۳۰۹
 
۷۰۱,۴۴۷
 
۷۳۲,۵۸۱
 
۵۱۳,۸۶۷
 
۰
 
۰
 
۰
 
۷۱۳,۳۰۹
 
۷۰۱,۴۴۷
 
۷۳۲,۵۸۱
 
۵۱۳,۸۶۷
 
۱۶۰,۹۶۱
 
۱۵۲,۴۷۴
 
۸۳۵,۸۶۱
 
۱۲۷,۴۴۷
 
۸۷۴,۲۷۰
 
۸۵۳,۹۲۱
 
۷۵۱,۰۲۳
 
۶۴۱,۳۱۴
 
۱,۲۰۲,۵۹۲
 
۸۰۸,۹۳۷
 
۵۱۳,۴۴۳
 
۴۱۵,۳۴۳
 
تولید
 
رادیاتور حوله ای
 
دستگاه
 
۱۳,۳۰۸
 
۱۳,۳۲۷
 
۲,۰۳۴,۸۱۷
 
۲۷,۱۱۸
 
۰
 
۰
 
۰
 
۱۳,۳۰۸
 
۱۳,۳۲۷
 
۲,۰۳۴,۸۱۷
 
۲۷,۱۱۸
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۱۳,۳۰۸
 
۱۳,۳۲۷
 
۲,۰۳۴,۸۱۷
 
۲۷,۱۱۸
 
۳۱,۲۱۱
 
۲۳,۸۸۰
 
۱,۳۳۲,۴۵۴
 
۳۱,۸۱۹
 
تولید
 
جمع فروش داخلی
 
 
۰
 
۹۹۱,۳۱۳
 
 
۶,۰۴۲,۹۷۱
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۹۹۱,۳۱۳
 
 
۶,۰۴۲,۹۷۱
 
۰
 
۲۱۱,۶۵۸
 
 
۱,۵۳۱,۴۶۰
 
۰
 
۱,۲۰۲,۹۷۱
 
 
۷,۵۷۴,۴۳۱
 
۰
 
۱,۱۶۸,۹۹۴
 
 
۶,۱۷۹,۳۲۹
 
 
فروش صادراتی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آبگرمکن
 
دستگاه
 
۴۶,۳۶۳
 
۳۴,۳۷۲
 
۱۳,۳۹۸,۳۷۷
 
۴۶۰,۵۲۹
 
۰
 
۰
 
۰
 
۴۶,۳۶۳
 
۳۴,۳۷۲
 
۱۳,۳۹۸,۳۷۷
 
۴۶۰,۵۲۹
 
۵,۹۵۲
 
۱۰,۵۲۴
 
۱۲,۱۴۰,۰۶۱
 
۱۲۷,۷۶۲
 
۵۲,۳۱۵
 
۴۴,۸۹۶
 
۱۳,۱۰۳,۴۱۷
 
۵۸۸,۲۹۱
 
۴۳,۹۵۳
 
۴۰,۳۱۷
 
۹,۸۵۰,۲۸۶
 
۳۹۷,۱۳۴
 
تولید
 
شوفاژ
 
دستگاه
 
۱,۵۲۱
 
۲۵۷
 
۵۷,۱۰۱,۱۶۷
 
۱۴,۶۷۵
 
۰
 
۰
 
۰
 
۱,۵۲۱
 
۲۵۷
 
۵۷,۱۰۱,۱۶۷
 
۱۴,۶۷۵
 
۱۸۰
 
۱۸۳
 
۴۹,۷۱۵,۸۴۷
 
۹,۰۹۸
 
۱,۷۰۱
 
۴۴۰
 
۵۴,۰۲۹,۵۴۵
 
۲۳,۷۷۳
 
۱,۴۷۵
 
۱,۰۱۴
 
۲۴,۴۵۰,۶۹۰
 
۲۴,۷۹۳
 
تولید
 
رادیاتور
 
پره
 
۲۳۴,۷۴۶
 
۱۴۹,۸۸۳
 
۸۰۱,۸۸۵
 
۱۲۰,۱۸۹
 
۰
 
۰
 
۰
 
۲۳۴,۷۴۶
 
۱۴۹,۸۸۳
 
۸۰۱,۸۸۵
 
۱۲۰,۱۸۹
 
۱۰۴,۱۲۰
 
۹۶,۲۶۵
 
۹۹۷,۶۱۱
 
۹۶,۰۳۵
 
۳۳۸,۸۶۶
 
۲۴۶,۱۴۸
 
۸۷۸,۴۳۱
 
۲۱۶,۲۲۴
 
۸۳,۷۸۰
 
۵۹,۸۶۵
 
۴۴۹,۶۱۲
 
۲۶,۹۱۶
 
تولید
 
رادیاتور حوله ای
 
دستگاه
 
۲۹۱
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۲۹۱
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۲۹۱
 
۰
 
 
۰
 
۳۴۰
 
۱۶۰
 
۱,۸۴۳,۷۵۰
 
۲۹۵
 
تولید
 
جمع فروش صادراتی
 
 
۰
 
۱۸۴,۵۱۲
 
 
۵۹۵,۳۹۳
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۱۸۴,۵۱۲
 
 
۵۹۵,۳۹۳
 
۰
 
۱۰۶,۹۷۲
 
 
۲۳۲,۸۹۵
 
۰
 
۲۹۱,۴۸۴
 
 
۸۲۸,۲۸۸
 
۰
 
۱۰۱,۳۵۶
 
 
۴۴۹,۱۳۸
 
 
درآمد ارائه خدمات:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع درآمد ارائه خدمات
 
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
 
برگشت از فروش:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رادیاتور
 
پره
 
 
(۱,۱۰۸)
 
۷۴۰,۹۷۵
 
(۸۲۱)
 
 
۰
 
۰
 
 
(۱,۱۰۸)
 
۷۴۰,۹۷۵
 
(۸۲۱)
 
 
(۱۳,۲۴۰)
 
۹۰۸,۹۱۲
 
(۱۲,۰۳۴)
 
 
(۱۴,۳۴۸)
 
۸۹۵,۹۴۴
 
(۱۲,۸۵۵)
 
 
(۱,۹۷۱)
 
۵۲۵,۶۲۲
 
(۱,۰۳۶)
 
تولید
 
شوفاژ
 
دستگاه
 
 
(۴۰)
 
۳۷,۳۰۰,۰۰۰
 
(۱,۴۹۲)
 
 
۰
 
۰
 
 
(۴۰)
 
۳۷,۳۰۰,۰۰۰
 
(۱,۴۹۲)
 
 
(۳۰۱)
 
۴۶,۵۲۸,۲۳۹
 
(۱۴,۰۰۵)
 
 
(۳۴۱)
 
۴۵,۴۴۵,۷۴۸
 
(۱۵,۴۹۷)
 
 
(۱۴۰)
 
۳۹,۵۱۴,۲۸۶
 
(۵,۵۳۲)
 
تولید
 
آبگرمکن
 
دستگاه
 
 
(۲)
 
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
 
(۲۶)
 
 
۰
 
۰
 
 
(۲)
 
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
 
(۲۶)
 
 
(۳)
 
۱۲,۳۳۳,۳۳۳
 
(۳۷)
 
 
(۵)
 
۱۲,۶۰۰,۰۰۰
 
(۶۳)
 
 
(۱۵۴)
 
۷,۳۸۳,۱۱۷
 
(۱,۱۳۷)
 
تولید
 
رادیاتور حوله ای
 
دستگاه
 
 
(۳۱)
 
۱,۸۰۶,۴۵۲
 
(۵۶)
 
 
۰
 
۰
 
 
(۳۱)
 
۱,۸۰۶,۴۵۲
 
(۵۶)
 
 
(۳)
 
۲,۳۳۳,۳۳۳
 
(۷)
 
 
(۳۴)
 
۱,۸۵۲,۹۴۱
 
(۶۳)
 
 
(۳۶)
 
۱,۳۳۳,۳۳۳
 
(۴۸)
 
تولید
 
جمع برگشت از فروش
 
 
 
(۱,۱۸۱)
 
 
(۲,۳۹۵)
 
 
۰
 
۰
 
 
(۱,۱۸۱)
 
 
(۲,۳۹۵)
 
 
(۱۳,۵۴۷)
 
 
(۲۶,۰۸۳)
 
 
(۱۴,۷۲۸)
 
 
(۲۸,۴۷۸)
 
 
(۲,۳۰۱)
 
 
(۷,۷۵۳)
 
 
تخفیفات
 
 
 
 
 
۰
 
 
 
۰
 
 
 
 
۰
 
 
 
 
۰
 
 
 
 
۰
 
 
 
 
(۵,۸۸۵)
 
 
جمع
 
 
 
 
 
۶,۶۳۵,۹۶۹
 
 
 
۰
 
 
 
 
۶,۶۳۵,۹۶۹
 
 
 
 
۱,۷۳۸,۲۷۲
 
 
 
 
۸,۳۷۴,۲۴۱
 
 
 
 
۶,۶۱۴,۸۲۹
 
 

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها