کد خبر 95748

شرکت ویتانا از خرید سهام یک شرکت تولیدکننده روغن نباتی به نام گلنار به ارزش 270 میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت ویتانا با نماد «غویتا» از خرید 30 درصد از سهام یک شرکت تولید کننده روغن نباتی به نام گلنار به ارزش 270 میلیارد تومان خبر داد.

 عنوان موضوع افشاء: تحصیل سهام - گروه الف
 
 • تاریخ تحصیل
1399/07/02  
 • شرایط تسویه
شرکت ویتانا (سهامی عام) 129 میلیون سهم معادل 30 درصد از سهام شرکت روغن نباتی گلناز را به مبلغ 2،700 میلیارد ریال خریداری نموده که می بایست ظرف مدت 15 روز پس از عقد قرارداد نسبت به پرداخت اقدام نماید.  

 • جزئیات تحصیل
   
 
 • شرکت تحصیل شده
روغن نباتی گلناز  
 • درصد خریداری شده
30 درصد  
 • قیمت هر سهم
20,930 ریال  
 • جمع مبلغ معامله
2,700,000 میلیون ریال  

 • درصد مالکیت ناشر در شرکت خریداری شده
   
 
 • درصد مالکیت قبلی
0 درصد  
 • بهای تمام شده مالکیت قبلی
0 میلیون ریال  
 • درصد خریداری شده جاری
30 درصد  
 • مجموع درصد مالکیت ناشر در شرکت خریداری شده
30 درصد  
 • شرح موضوع شامل شرایط شرکت مقابل (بورسی، غیر بورسی، خارجی و موضوع فعالیت آن شرکت)
شرکت غیر بورسی است و تولید کننده انواع روغن نباتی جامد و مایع ، مارگارین و آب آشامیدنی می باشد.  
 
 
 

 

ارسال نظر

تازه ها