کد خبر 95745

شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران در گزارش مالی یک ماهه خود از سودسازی 37 میلیارد تومانی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران با نماد«وعتبار» 37 میلیار تومان سود از محل واگذاری سهام شناسایی کرده است که بیشترین سودسازی را از فروش اوراق مشارکت خارج از بورس کسب کرده است. فروش اوراق مشارکت خارج از بورس 7 میلیارو 800 میلیون تومان سوداوری داشته است.

 

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
اوراق مشارکت )خارج از بورس( ۳۰۰,۰۰۰ ۷۳۸,۸۱۰ ۲۲۱,۶۴۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۷۸,۳۵۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰,۲۸۸ ۵۰,۷۲۲ ۲۰,۴۸۰ ۵۱,۲۰۱ ۴۷۹
سرمایه گذاری سیمان تامین ۳۰۰ ۱۳,۳۳۳ ۴ ۲۳,۳۳۳ ۷ ۳
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF) ۴۰۰,۰۰۰ ۵۴,۶۵۲ ۲۱,۸۶۱ ۶۶,۳۷۰ ۲۶,۵۴۸ ۴,۶۸۷
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه ۷۳,۲۱۲ ۱۰,۹۴۰ ۸۰۱ ۱۰,۹۴۰ ۸۰۱ ۰
جمع     ۲۹۵,۰۳۱   ۳۷۸,۵۵۷ ۸۳,۵۲۶
 
ارسال نظر

تازه ها