کد خبر 95732

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در یک ماه گذشته توانسته است 1058 میلیارد تومان سود شناسایی کند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با نماد «صبا» در گزارش مالی منتشر کرده از شناسایی سود 1058 میلیارد تومان از محل فروش سهام خبر داد.

 

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس ۳۸۰,۵۵۶ ۴,۶۹۵ ۱,۷۸۷ ۶۲,۴۵۵ ۲۳,۷۶۸ ۲۱,۹۸۱
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس ۲۸۴,۳۹۱,۷۳۸ ۱۵,۱۷۱ ۴,۳۱۴,۶۷۹ ۱۶,۳۵۴ ۴,۶۵۱,۰۳۸ ۳۳۶,۳۵۹
بانک تجارت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲ ۲۶,۵۰۲ ۳,۲۵۱ ۶۵۰,۲۲۷ ۶۲۳,۷۲۵
داروسازی فارابی ۱,۳۷۶,۲۰۰ ۲,۵۰۸ ۳,۴۵۲ ۶۷,۵۵۷ ۹۲,۹۷۳ ۸۹,۵۲۱
سرمایه گذاری صدر تامین ۶۰۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۱۳۱ ۶۸۹,۷۷۴ ۱۳,۰۳۲ ۷,۹۴۷,۱۸۲ ۷,۲۵۷,۴۰۸
فولاد مبارکه اصفهان ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۳۸ ۱۵۴,۴۴۹ ۱۸,۳۷۶ ۱,۲۶۷,۹۹۸ ۱,۱۱۳,۵۴۹
ملی صنایع مس ایران ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۳۷۰ ۱۳۴,۸۱۰ ۳۱,۸۰۷ ۱,۲۷۲,۳۰۴ ۱,۱۳۷,۴۹۴
جمع     ۵,۳۲۵,۴۵۳   ۱۵,۹۰۵,۴۹۰ ۱۰,۵۸۰,۰۳۷
 
ارسال نظر

تازه ها