کد خبر 95710

شرکت توسعه مالی مهر آیندگان تصمیم دارد 700 میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت توسعه مالی مهر آیندگان با نماد «ومهان» تصمیم دارد تا 700 میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند.

 

 • تاریخ تصویب در هیئت مدیره
1399/07/01  
 
 • شرایط پیشنهادی
   
 
 • توصیف کلی
انتشار اوراق اجاره  
 • مبلغ بدهی
7,000,000 میلیون ریال  
 • نرخ
20 درصد  
 • شیوه بازپرداخت
در مواعد سه ماهه  
 • طول دوره بازپرداخت
48 ماه  
 • شرح شامل محل کاربرد و برنامه شرکت در مورد بدهی
به منظور بازپرداخت بدهی و خرید دارایی ثابت مشهود  
 • تاریخ تصویب در هیئت مدیره
1399/07/01  
 
 • شرایط پیشنهادی
   
 
 • توصیف کلی
انتشار اوراق اجاره  
 • مبلغ بدهی
7,000,000 میلیون ریال  
 • نرخ
20 درصد  
 • شیوه بازپرداخت
در مواعد سه ماهه  
 • طول دوره بازپرداخت
48 ماه  
 • شرح شامل محل کاربرد و برنامه شرکت در مورد بدهی
به منظور بازپرداخت بدهی و خرید دارایی ثابت مشهود  
ارسال نظر

تازه ها