کد خبر 95658

شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات از محل واگذاری سهام 521 میلیارد تومان سود شناسایی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات که با نماد «وسپهر» در بازار حضور دارد در گزارش عملکرد ماهانه خود از کسب درآمد 1169 میلیارد تومانی از محل واگذاری سهام خبر داده است که 521 میلیارد تومان از آن سود شناسایی شده است.

بیشترین سود شناسایی شده از محل فروش سهام ایران ترانسفو بوده است که 243 میلیارد تومان سوداوری داشته است.

 
صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس ۴۱,۵۰۶ ۷۴۱,۰۴۹ ۳۰,۷۵۸ ۷۱۷,۶۳۱ ۲۹,۷۸۶ (۹۷۲)
ایران ترانسفو ۳۸,۵۸۵,۴۰۴ ۵,۹۱۴ ۲۲۸,۲۱۳ ۶۸,۸۹۵ ۲,۶۵۸,۳۵۴ ۲,۴۳۰,۱۴۱
گسترش نفت و گاز پارسیان ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۷,۹۷۲ ۱۴۱,۱۲۲ ۳۴,۶۳۷ ۶۱۳,۰۷۹ ۴۷۱,۹۵۷
مدیریت سرمایه گذاری امید ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۴۸۳ ۲۳,۵۹۱ ۴۲,۸۰۱ ۴۰۶,۶۱۳ ۳۸۳,۰۲۲
معدنی وصنعتی چادر ملو ۳,۰۴۴ ۱,۹۷۱ ۶ ۱۸,۷۲۵ ۵۷ ۵۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۰۴۱ ۱۰,۸۷۴ ۵۱,۶۹۱ ۹۳,۰۴۴ ۸۲,۱۷۰
فولاد مبارکه اصفهان ۵,۵۰۳,۷۹۹ ۳,۹۴۵ ۲۱,۷۱۵ ۲۳,۲۸۲ ۱۲۸,۱۴۴ ۱۰۶,۴۲۹
سرمایه گذاری صدر تامین ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۸ ۷,۲۲۸ ۱۵,۵۹۸ ۴۹,۹۱۴ ۴۲,۶۸۶
بیمه اتکایی ایرانیان ۲,۰۷۲,۲۳۸ ۱,۳۴۶ ۲,۷۹۰ ۱۳,۶۴۴ ۲۸,۲۷۴ ۲۵,۴۸۴
سرمایه گذاری غدیر ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۲۶۰ ۶۱,۳۰۰ ۲۱,۸۰۳ ۱۰۹,۰۱۶ ۴۷,۷۱۶
سنگ آهن گل گهر ۲,۳۱۹ ۵,۶۰۵ ۱۳ ۱۸,۹۷۳ ۴۴ ۳۱
پتروشیمی خراسان ۱,۲۳۶,۳۸۴ ۱۲,۴۱۰ ۱۵,۳۴۴ ۸۷,۸۶۶ ۱۰۸,۶۳۷ ۹۳,۲۹۳
بیمه ما ۷۹۷,۹۶۲ ۲,۴۵۸ ۱,۹۶۲ ۱۷,۸۷۹ ۱۴,۲۶۷ ۱۲,۳۰۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۶۶۸,۹۲۹ ۲,۱۱۲ ۱,۴۱۳ ۳۲,۶۸۹ ۲۱,۸۶۷ ۲۰,۴۵۴
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF) ۸۶,۰۹۲,۸۰۰ ۱۰,۲۳۶ ۸۸۱,۳۲۷ ۱۰,۵۹۷ ۹۱۲,۳۸۸ ۳۱,۰۶۱
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین ۱۳,۰۹۰,۳۵۰ ۱۳,۹۳۷ ۱۸۲,۴۴۹ ۱۶,۴۳۵ ۲۱۵,۱۴۶ ۳۲,۶۹۷
بیمه سامان ۴۵۸,۴۴۶ ۹,۵۳۲ ۴,۳۷۰ ۳۵,۷۵۱ ۱۶,۳۹۰ ۱۲,۰۲۰
توسعه مسیر برق گیلان ۵۰ ۲۰,۰۰۰ ۱ ۲۰,۰۰۰ ۱ ۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF) ۲۴۳,۸۳۶,۹۸۱ ۱۰,۳۹۶ ۲,۵۳۵,۰۹۲ ۱۱,۵۸۶ ۲,۸۲۵,۳۱۵ ۲۹۰,۲۲۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ۶۶۳,۸۴۱ ۱۲,۰۵۱ ۸,۰۰۰ ۱۴,۷۱۸ ۹,۷۷۱ ۱,۷۷۱
گروه بهمن ۲۲,۵۸۷,۲۲۷ ۱۲,۴۸۶ ۲۸۲,۰۴۱ ۳۰,۲۰۵ ۶۸۲,۲۶۲ ۴۰۰,۲۲۱
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم ۴۲,۴۹۴,۲۹۹ ۱۰,۱۹۵ ۴۳۳,۲۶۹ ۱۰,۰۷۴ ۴۲۸,۰۹۷ (۵,۱۷۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱۸,۵۶۹,۰۵۸ ۱۷,۴۶۳ ۳۲۴,۲۸۸ ۵۱,۳۹۴ ۹۵۴,۳۴۶ ۶۳۰,۰۵۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF) ۵۱,۵۰۳,۹۷۰ ۱۰,۲۱۵ ۵۲۶,۱۱۹ ۱۰,۲۰۷ ۵۲۵,۷۳۶ (۳۸۳)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸,۱۶۹ ۹۹,۹۳۳ ۲۳,۲۸۵ ۱۲۸,۰۷۰ ۲۸,۱۳۷
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان ۱,۷۱۴,۴۶۴ ۱۰,۱۸۹ ۱۷,۴۶۹ ۱۰,۱۵۷ ۱۷,۴۱۴ (۵۵)
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF) ۱۰,۰۳۰,۲۸۹ ۲۳,۴۸۲ ۲۳۵,۵۳۸ ۲۸,۲۹۵ ۲۸۳,۸۱۶ ۴۸,۲۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار ۶۴,۸۴۶ ۱۰,۱۹۳ ۶۶۱ ۱۰,۱۴۷ ۶۵۸ (۳)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) ۱۳,۶۱۹,۵۵۰ ۲۸,۹۸۵ ۳۹۴,۷۷۳ ۳۱,۵۶۸ ۴۲۹,۹۵۱ ۳۵,۱۷۸
جمع     ۶,۴۷۱,۶۵۹   ۱۱,۶۹۰,۴۵۷

۵,۲۱۸,۷۹۸

 

 

ارسال نظر

تازه ها