کد خبر 95637

شرکت غذایی تبرک در مجمع عمومی سالیانه خود به ازای هر سهم 44 تومان سود شناسایی کرد که از این سود شناسایی شده 20 تومان به ازای هر سهم تقسیم خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت غذایی تبرک با نماد« تبرک» در مجمع عمومی سالیانه خود از تقسیم سود 20 تومانی بین سهاداران به ازای هر سهم خبر داد.

 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/06/30 درمحل  محل کیلومتر 16 جاده قوچان بعد از نیروگاه توس (شرکت صنایع مهتاب خراسان )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
 

ب– دستور جلسه :  
 1398/12/29
 

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
 
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت  
داود نیک حالت جهرمی 1000 0 %  
مسعود عزیزی نمینی 1000 0 %  
شرکت شهداب ناب خراسان 2708425 0.12 %  
شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان 6614335 0.3 %  
شرکت نوش پونه مشهد 24100497 1.08 %  
ناصر بوستانی 26625383 1.19 %  
فرشته نقاش طوس 27084255 1.21 %  
مهدی بوستانی 40625383 1.82 %  
علیرضا بوستانی 137784059 6.17 %  
شرکت توسعه صنعت وعمران تبرک خاورمیانه 1696864857 76.04 %  
جمع 1962409194 87.94 %  
 
 
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
 
آقای/ خانم  رضا اسدی شکرانلو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سید مجید حسینی  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امیر فرقانی  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آمنه گوهری  به‌عنوان منشی مجمع .
 
ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
 
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی  
مهدی بوستانی 0940034001   اصلی     نایب رئیس هیئت مدیره موظف لیسانس  
ناصر بوستانی 0946464162   اصلی     رئیس هیئت مدیره غیر موظف لیسانس  
مسعود عزیزی نمینی 0046003185   اصلی     عضو هیئت مدیره غیر موظف لیسانس  
داود نیک حالت جهرمی 2470228999   اصلی     عضو هیئت مدیره غیر موظف لیسانس  
توسعه صنعت وعمران تبرک خاورمیانه 14004374280   اصلی مجید قبادی 0829308245 عضو هیئت مدیره غیر موظف لیسانس  
 
 
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
 
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
 
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
 
شرح سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ریال)
سود (زیان) خالص
 
۱,۰۰۰,۱۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
 
۸۴۴,۴۷۶
تعدیلات سنواتی
 
(۱۵۳,۸۲۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
 
۶۹۰,۶۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
 
(۴۴۶,۳۰۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
 
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
 
۲۴۴,۳۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
 
۰
سود قابل تخصیص
 
۱,۲۴۴,۴۸۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
 
(۵۰,۰۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
 
(۵۵۳,۸۳۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره
 
۶۴۰,۶۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
 
(۴۴۶,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
 
۱۹۴,۳۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
 
۴۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
 
۲۰۰
سرمایه
 
۲,۲۳۱,۵۰۴
 
آگاه نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آریا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
 
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد ، رسالت

 
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر 
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
 
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مهدی بوستانی حقیقی   0940034001 اصلی
ناصر بوستانی حقیقی   0946464162 اصلی
مسعود عزیزی نمینی حقیقی   0046003185 اصلی
داود نیک حالت جهرمی حقیقی   2470228999 اصلی
توسعه صنعت وعمران تبرک خاورمیانه حقوقی سهامی خاص 14004374280 اصلی
 

 
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
 
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,000,000 2,000,000   بابت برگزاری حداقل    جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 200 200 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ارسال نظر

تازه ها