کد خبر 95562

بانک صادرات اعلام کرد: بهای تمام شده سهام واگذار شده در دفاتر این بانک معادل 6000 میلیارد ریال می باشد که بر این اساس سود واگذاری معادل 54,600 میلیارد ریال برآورد می گردد که به ازای هر سهم 311 ریال سود شناسایی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد   بانک صادرات پس از عرضه «وسپهر» به ازای هر سهم 31 تومان سود شناسایی کرده است و در این شفاف سازی چنین عنان شده است:

 

 • شرکت واگذار شده
شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات  
 • درصد واگذار شده
20 درصد  
 • قیمت واگذاری هر سهم
10,100 ریال  
 • جمع مبلغ معامله
60,600,000 میلیون ریال  
 • بهای تمام شده سهام یا حق تقدم واگذار شده در دفاتر شرکت
6,000,000 میلیون ریال  
 • سود و زیان واگذاری پس از کسر مخارج انتقال
54,600,000 میلیون ریال  
 
 • درصد مالکیت ناشر در شرکت واگذار شده
   
 
 • درصد مالکیت قبل از واگذاری
99.77 درصد  
 • درصد واگذار شده جاری
20 درصد  
 • درصد مالکیت ناشر در شرکت واگذار شده پس از واگذاری
79.77 درصد  
 • شرح موضوع شامل شرایط شرکت مقابل (بورسی، غیر بورسی، خارجی و موضوع فعالیت آن)
مدیریت این بانک به منظور رونق بازار سرمایه، رعایت الزامات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و خروج از بنگاه داری نسبت به عرضه اولیه 6 میلیارد سهم شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات به قیمت هر سهم 100ر10 ریال ( جمعا معادل 600ر60 میلیارد ریال) اقدام نموده است. بهای تمام شده سهام واگذار شده در دفاتر این بانک معادل 000ر6 میلیارد ریال می باشد که بر این اساس سود واگذاری معادل 600ر54 میلیارد ریال برآورد می گردد.

 

ارسال نظر

تازه ها