کد خبر 95541

طبق مجوز صادر شده از انجمن صنفی صنایع بیسکویت ، شیرینی و شکلات ایران نرخ برخی از محصولات با افزایش همراه شده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت شوکوپارس با نماد«غشوکو» از افزایش 10 درصدی نرخ فروش برخی از کالاها خبر داد.
 • تاریخ دریافت مجوز
1399/06/29  
 • تاریخ مؤثر اعمال مجوز
1399/06/30  
 • مرجع صادر کننده مجوز
طبق مجوز انجمن صنفی صنایع بیسکویت ، شیرینی و شکلات ایران و مصوبات داخلی شرکت  

 • تغییرات
   
 
 • نوع محصول/خدمت
انواع شکلات های پذیرایی و فله ، میکا و اسمارت  
 • نرخ قبلی
6,142,250 ریال  
 • نرخ جدید
7,497,500 ریال  

 • مشخصات محصول
   
 
 • مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل
26,292 میلیون ریال  
 • نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل
9 درصد  
 • شرح
نظر به افزایش نرخ مواد اولیه و سایر نهاده های تولید و اثر آن بر بهای تمام شده محصولات ، جداول تغییر قیمت برخی از محصولات این شرکت پس از اخذ مجوز انجمن صنفی صنایع بیسکویت ، شیرینی و شکلات به شرح جدول پیوست اعلام می گردد .  

 

ارسال نظر

تازه ها