کد خبر 95502

شرکت کیسون با فروش شش دانگ زمین در ایرانشهر تهران 110 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت کیسون که با نماد «کیسون» در بازار فعالیت می کند از درآمد 110 میلیارد تومانی حاصل از فروش شش دانگ از یک قطعه زمین در ایرانشهر تهران خبر داد.

 

 • تاریخ انتقال
1399/06/25  

 • مشخصات دارایی انتقالی
   
 
 • دارایی انتقالی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان و بنای احداثی یک قطعه زمین به مساحت 1066.95 متر مربع در خیابان ایرانشهر تهران  
 • خالص ارزش دفتری دارایی انتقالی
625,213 میلیون ریال  
 • ارزش دفتری دارایی انتقالی نسبت به کل دارایی های شرکت
1.5 درصد  

 • جزئیات انتقال دارایی
   
 
 • مبلغ فروش
1,100,000 میلیون ریال  
 • مبلغ خرید
مشخص نیست  

 • شرکت طرف انتقال
   
 
 • نام شرکت
اشخاص حقیقی  
 • دارای روابط سهامداری یا مالکیتی با شرکت نمی باشد
   
 • شرح موضوع شامل دلایل نقل و انتقال و برنامه شرکت و تأثیر بر روند عملیات شرکت
این زمین بابت مطالبات این شرکت از کارفرمای پروژه پیمانکاری باغ کتاب در سالهای گذشته بصورت تهاتری دریافت شده بود و هیئت مدیره برای تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت تصمیم به فروش آن گرفت. فروش این زمین وضعیت نقدینگی شرکت را بهبود خواهد بخشید.  

 

ارسال نظر

تازه ها