کد خبر 95500

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک از دریافتن مجوز برای افزایش قیمت 10 درصدی کره 100 گرمی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، با توجه به جلسه یکصد و چهارمین کارگروه تنظیم بازار سقف قیمت مصرف کننده را با عنایت به افزایش بهای شیر خام و چربی در کشور برای هر بسته کره 100گرمی معادل 80000 ریال تعیین نمودند. در خصوص سایر اوزان بسته بندی مقرر شد بر همین اساس افزایش متناسب محاسبه و در سامانه 124 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بارگزاری گردید.

 • تاریخ دریافت مجوز
1399/06/30  
 • تاریخ مؤثر اعمال مجوز
1399/06/30  
 • مرجع صادر کننده مجوز
وزارت صنعت معدن وتجارت کارگروه تنظیم بازار  

 • تغییرات
   
 
 • نوع محصول/خدمت
کره خانوار در وزن 100گرمی  
 • نرخ قبلی
45,000 ریال  
 • نرخ جدید
80,000 ریال  

 • مشخصات محصول
   
 
 • مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل
1,677,170 میلیون ریال  
 • نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل
17 درصد  
 • شرح
با توجه به جلسه یکصد و چهارمین کارگروه تنظیم بازار سقف قیمت مصرف کننده را با عنایت به افزایش بهای شیر خام و چربی در کشور برای هر بسته کره 100گرمی معادل 80000 ریال تعیین نمودند. در خصوص سایر اوزان بسته بندی مقرر شد بر همین اساس افزایش متناسب محاسبه و در سامانه 124 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بارگزاری گردید.

 

ارسال نظر

تازه ها