کد خبر 95490

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران از فروش 75 درصد سهام شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات 225 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با نماد «سمگا» از فروش 75 درصد سهام شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات 225 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.

  • شرکت واگذار شده
شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات  
  • درصد واگذار شده
75 درصد  
  • قیمت واگذاری هر سهم
17,607 ریال  
  • جمع مبلغ معامله
5,282,100,000,000 میلیون ریال  
  • بهای تمام شده سهام یا حق تقدم واگذار شده در دفاتر شرکت
2,906,301,757,500 میلیون ریال  
  • سود و زیان واگذاری پس از کسر مخارج انتقال
2,255,798,242,500 میلیون ریال  

 

 

درصد مالکیت ناشر در شرکت واگذار شده

   
 
  • درصد مالکیت قبل از واگذاری
95.9 درصد  
  • درصد واگذار شده جاری
75 درصد  
  • درصد مالکیت ناشر در شرکت واگذار شده پس از واگذاری
20.9 درصد  
  • شرح موضوع شامل شرایط شرکت مقابل (بورسی، غیر بورسی، خارجی و موضوع فعالیت آن)
شرکت اقدام به واگذاری تعداد 300.000.000 سهم معادل 75 درصد سهام شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات به قیمت هرسهم 17.607 ریال بمبلغ 5.282.100.000.000 ریال و همچنین تعهد تسویه مطالبات این شرکت از شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات بمبلغ 287.916.892.225 ریال جمعا بمبلغ 5.570.016.892.225 ریال نموده است ،با عنایت به ارزش دفتری سهام مزبور بمبلغ 2.906.301.757.500 ریال و مطالبات یاد شده ، سود خالص پس از کسر هزینه های نقل و انتقال مبلغ 2.255.798.242.500 ریال می گردد  
ارسال نظر

تازه ها