کد خبر 95385

طی انتشار یک گزارش از نوری در کدال مبنی بر احتمال افزایش سرمایه حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره درباره این موضوع اظهار نظر کردند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد ،پتروشیمی نوری با نماد «نوری» که پیشنهاد فزایش سرمایه داده بوده است، اظهار نظر  حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره را منتشر کرد:

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی سازمان حسابرسی ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1399/03/21 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 3,000,000,000,000 ریال به مبلغ 9,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور جبران بخشی از مخارج سرمایه ای انجام شده جهت خرید پروژه هنگام ارائه می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

 

ارسال نظر

تازه ها